banner
 
   แผงพระดอทคอม
พ่อท่านจำเนียร
 
โฆษณา
 
 
อาจารย์เรือง
อาจารย์เรือง
งานสัก
ภาพตัวอย่างงานสักมือ
ขอบคุณเจ้าของแผ่นหลังครับ
ภาพงานสัก
ภาพตัวอย่างงานสักเครื่อง
 
 
    อาจารย์เรือง
เลขที่ 112/148  ซอยเอกชัย ๑๕ แขวงบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทร.087-023-1777 (อาจารย์เรือง) , 084-938-4708 (อาจารย์ลักษณ์)

   อาจารย์เรือง ถือกำเนิดที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เรียนหนังสือจนถึงชั้นประถม ๔ ก็มีเหตุให้ต้องเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
โดยมาอาศัยอยู่ที่วัดสีสุก และได้เรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยม ๓  ใน ระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่ที่วัดสีสุกนั้น พอปิดเทอมอาจารย์ก็เข้ารับการ
บวชเป็นสามเณร สลับกับการเรียนหนังสือจนจบ ขณะที่บวชเณรอยู่นั้นอาจารย์เรืองก็ได้ศึกษาอักขระ เลขยันต์รวมถึงการปฏิบัติกรรมฐาน
จากพระมหาประยูร ชุตินฺธโร ลูกศิษย์สายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของอาจารย์เรือง เองบางพรรษาก็ได้ติดตามคณะสงฆ์ออก
ไปธุดงค์ตามสถานที่ต่างๆ ต่อมาก็เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนช่างกลกรุงเทพจนจบการศึกษา และก็ได้มาบวชเณรต่อระหว่างนี้อาจารย์ได้เดิน
ทางไปศึกษากับพ่อท่านจำเนียร วัดถ้ำเสือ ท่านได้เมตตาสอนวิชายันต์เก้า นอกจากนั้นอาจารย์ยังได้ ไปฝากตัวเป็นศิษย์ของพระครูปลัดอบ
วัดบางจะเกร็ง และได้รับการครอบครูเข็มจากพระครูปลัดอบ เมื่ออาจารย์มีอายุได้ ๑๘ ปี เมื่ออายุครบบวชพระอาจารย์ก็ได้เข้ารับการบรรชา
อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดสีสุก โดยเปลี่ยนยัติเป็นพระภิกษุสงฆ์
    บวชอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ได้สึกออกมาประกอบอาชีพเหมือนฆราวาสทั่วไป ระหว่างนั้นอาจารย์ก็ได้ดูดวงบ้าง สักยันต์บ้างเล็กๆ น้อยไม่ได้จริง
จังอะไร ชีวิตก็ไม่ประสบผลสำเร็จจนได้กับไปบ้านที่สุพรรณบุรี แม่ของอาจารย์เรืองได้พูดกับอาจารย์ว่าอายุก็ ๓๑ ปีแล้วยังไม่มีอะไรเป็นชิ้น
เป็นอัน อาจารย์จึงได้คิดมุ่งมั่นที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้นให้แม่เห็นให้ได้ จึงได้ตั้งสัตย์อธิฐานกับครูบาอาจารย์ว่า ถ้าชีวิตตัวเองดีขึ้นก็จะใช้สรรพ
วิชาต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาสงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาไปตลอดตราบที่ตัวเองจะทำได้
     อาจารย์เรืองได้เริ่มสักยันต์อย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๕ โดยในช่วงแรกๆ เป็นการสักมือ ต่อมาอาจารย์ได้ไปเห็นงานประกวดสัก
ยันต์ จึงเกิดความคิดที่จะสักให้ลูกศิษย์ลูกหาด้วยเครื่องโดยเป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือเข้ามาช่วย แต่ยังคงไว้ด้วยความเข้มขลังโดยเริ่ม
สักเครื่องตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๘ จน ถึงปัจจุบัน
     แต่ทั้งหมดนั้น ไม่ว่าจะสักด้วยเครื่องหรือสักด้วยมือ อาจารย์เรืองบอกเป็นข้อคิดไว้ว่า สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ใช้อะไรสัก แต่อยู่ที่เราจะสักไป
เพื่ออะไรสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ พูดง่ายๆ ว่าคิดดี ทำดี ได้ดี คิดชั่ว ทำชั่ว ได้ชั่วใช่ไหมครับท่านอาจารย์
 
การสักยันต์  
การสักยันต์
ภาพตัวอย่าง การสักยันต์ ของท่านอาจารย์เรือง , อาจารย์ลักษณ์ู
การสักยันต์  
การสักยันต์
ภาพตัวอย่าง การสักยันต์ ของท่านอาจารย์เรือง , อาจารย์ลักษณ
อาจารย์เรือง  
อาจารย์เรือง
ภาพตัวอย่าง การสักยันต์ ของท่านอาจารย์เรือง
 
     รายละเอียดของการจัดงานไหว้ครูนั้น จะจัดกันที่บ้านเลขที่ 21/18 หมู่ 3 ซ.ศุภาหาร 2 ถนนเอกชัยตำบลบางน้ำจืด อำเภอบางน้ำจิด
จังหวัดสมุทรสาคร วันไหว้ครูนั้นอาจารย์จะจัดในอาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคมของทุกปี ในงานมีการแจกวัตถุมงคลด้วยนะครับ
     ส่วนถ้าท่านใดมาไม่ถูกสอบถามทางได้ที่เบอร์อาจารย์เรืองได้เลยนะครับ

โทร.087-023-1777 (อาจารย์เรือง) , 084-938-4708 (อาจารย์ลักษณ์)
 
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
 
 
 

Home | Contact Us | Copyright© 2007-2015 www.phangpra.com All rights reserved