banner
 
   แผงพระดอทคอม
พระพุทธ
 
 
โฆษณา
 
หนึ่งในคณาจารย์ของ
หลวงปู่หล่ำ
ลพ.เผย
หลวงพ่อเผย
ลพ.ครื้น
หลวงพ่อครื้น
 
 
 
 
สนใจติดต่อสอบถาม โดยตรงที่วัดสามัคคีธรรม
     วัดสามัคคีธรรม  ซ.ลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 โทร.02-538-4259 / พระมหาวิบูลย์ 086-882-4851   หรือพูดคุยสอบถามข้อมูลจากทางวัด samakkeetham@hotmail.com
      วัตถุมงคลหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม ยังพอมีให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าทำบุญกันนั้นตอนนี้มี ๒ รุ่น คือรุ่นไหว้ครู รุ่นเสาร์ห้า รุ่นปัจจุบัน
รุ่นโภคทรัพย์ โดยเงินรายได้นั้นหลวงปู่จะนำไปบูรณะกุฏิสงฆ์  และกุฏิของหลวงปู่ให้แล้วเสร็จ
      ท่านสามารถหาเช่าบูชาโดยตรงได้ที่วัดสามัคคีธรรม
พ่อปู่อุทกดาบส   พ่อปู่อุทกดาบส   ตุ๊กแกมหาลาภ   เสืออาคม
ภาพตัวอย่าง วัตถุมงคล
 
ภาพตัวอย่าง วัตถุมงคล
พ่อปู่อุทกดาบส   ตุ๊กแกมหาลาภปี ๕๓   ตุ๊กแกมหาลาภปี ๕๓   เสืออาคม

พระครูสิริธรรมรัต (หลวงปู่หล่ำ) วัดสามัคคีธรรม

     หลวงพ่อหล่ำถือกำเนิดที่ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๒ โยมบิดาชื่อ
จุ๊ยเตียง แซ่เจ็ง โยมมารดาชื่อ ปิ่น แซ่ซิ้ม มีพี่น้องรวม ๔ คน โดยมีท่านเป็นคนโต เรียนหนังสือจนจบชันประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล
วัดแหลม ก็ได้ช่วยทางบ้านประกอบอาชีพทำสวนจนมีอายุ ๑๘ ปี เมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๐จึงได้ขอศึกษาภาษาขอมกับ พระอาจารย์ ฉัตร ผาสุโก
วัดบางหญ้าแพรก พอมีอายุครบบวชตรงกับปี พ.ศ.๒๔๙๒จึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดบางหญ้าแพรก โดยมีพระครูสิริศีลคุณ
(พระราชวิริยาภรณ์) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเผย เจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรกเป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระสมุห์ต๋อง เจ้าอาวาสวัด ปุ้ณหังสนาวาส เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า“สิริธมฺโม” เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้อยู่จำพรรษาที่
วัดบางหญ้าแพรก และได้เริ่มศึกษาพระปริยัติธรรม เรียนวิปัสสนากรรมฐานกับอาจารย์อาบ สมสนิท ควบคู่กันไปด้วย ทางด้านนักธรรม
นั้นหลวงปู่สามารถสอบได้นักธรรมตรีในปีแรกที่ท่านบวช ส่วนในด้านสรรพวิชาต่างๆ หลวงปู่ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อเผยไม่ว่าจะ
ตำรับยารักษาโรคแผนโบราณ อักขระเลขยันต์วิชาคาถาอาคมต่างๆ มีอยู่วันหนึ่ง หลวงพ่อเผยได้เรียกหลวงพ่อหล่ำเข้าไปบอกกล่าวว่า การ
ได้ศึกษาสรรพวิชาต่างๆ ไปมากมายแต่มิได้มีการใช้ก็หาเกิดประโยชน์ใดไม่หากแต่ต้องลองไปฝึกในภาคสนามดูนั่นก็คือการออกธุดงค์วัตร
นั่นจึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อหล่ำเริ่มออกธุดงค์ไปในที่ต่างๆ จนเกิดความชำนาญ ท่านทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำทุกปีจนได้รับความไว้วางใจจาก
หลวงพ่อเผย ให้เป็นหัวหน้าคณะในการออกเดินธุดงค์ ในระหว่างเดินธุดงค์นั้นท่านยังได้พบกับครูอาจารย์มากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พาน
นนท์ตา ฆราวาสขมังเวทย์ท่านนี้ยังเป็นศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าอีกด้วย พระอาจารย์เกลี้ยง วัดวิสุทธิโสภณ
     ต่อมาได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆสิตาราม ได้รับการถ่ายทอดการสร้างเครื่องรางของขลัง พระเครื่อง การลงตะกรุด
ผ้ายันต์ และอื่นๆ โดยหลวงพ่อครื้นได้อยู่กำกับทุกขั้นตอนฝึกฝนอยู่จนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจดีแล้วหลวงพ่อครี้น จึงได้ถ่ายทอดวิชาการสร้าง
ตุ๊กแกอันเป็นสุดยอดอีกวิชาหนึ่งของหลวงพ่อครื้น
     กลับสู่วัดบางหญ้าแพรกเพื่ออยู่รับใช้หลวงพ่อเผยซึ่งมีอายุมากแล้ว ระหว่างนั้นหลวงพ่อหล่ำก็ได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อเผย ให้
ปลุกเสกวัตถุมงคลของท่านเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปนอกจากนั้นยังมีคนมีขอให้ท่านทำตะกรุด รดน้ำมนต์ สะเดาะเคราะห์ สักยันต์ จน
หลวงพ่อเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่ร่ำลือ หลวงพ่ออยู่จำพรรษาที่วัดบางหญ้าแพรก ๑๓ พรรษา จึงได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดพระไกรสีห์ อีก ๓ พรรษา 
ต่อจากนั้นจึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดคลองบางปิ้งอีก ๒ พรรษา
     พ.ศ.๒๕๑๐ ชาวบ้านในแถบย่านลาดพร้าวกรุงเทพฯ ได้นิมนต์ให้ท่านมาช่วยสร้างและพัฒนาวัดสามัคคีธรรมท่านจึงได้ย้ายมาจำพรรษาที่
วัดสามัคคีธรรมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จนปีพ.ศ.๒๕๑๒ ท่านก็ได้รับการแต่ตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม หลวงพ่อหล่ำท่านได้พัฒนา
วัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาผิดหูผิดตา จนปีพ.ศ.๒๕๑๙ ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูใบฎีกา ฐานานุกรมของพระราชรัตนเมธี วัดมหาธาตุฯ
และต่อมาในปีเดียวกันก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระครูสังฆรักษ์ ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๒๒ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท มี
ราชทินนามว่า  พระครูสิริธรรมรัต จนถึงปัจจุบัน
 
กะลาแกะราหู   ฤษีอุทกดาบส   นางตุ๊กตากายสิทธิ์   สีผึ้ง
ภาพตัวอย่าง วัตถุมงคล
 
ภาพตัวอย่าง วัตถุมงคล
ตุ๊กแก   ตุ๊กแก   ตุ๊กแก   ตุ๊กแก
 
   วัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ที่ยังพอมีเหลือให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าบูชา และร่วมทำบุญกับทางวัดสามัคคีธรรมหากสนใจสามารถไปเช่าบูชาโดยตรง
ที่วัดสามัคคีธรรม หรือจะโทรติดต่อไปที่ประชาสัมพันธ์ของทางวัดได้ที่เบอร์โทร.02-538-4259 พระมหาวิบูลย์ 086-882-4851
หรือ http://www.facebook.com/samakkeetham
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
 
 
 

Home | Contact Us | Copyright© 2007-2014 www.phangpra.com All rights reserved