banner
 
   แผงพระดอทคอม
พระอาจารย์ตู่
 
โฆษณา
คณาจารย์สายของ
พระอาจารย์ตู่
หลวงปู่ทอง
หลวงปู่ทอง
หลวงปู่ศุข
หลวงปู่ศุข
 
          ขอขอบคุณ
         เสี่ยเซฟ
         คุณหมี
         คุณตี๋


   ผู้เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล
วัดสิตาราม (คอกหมู)
     วัดสิตาราม หรือ วัดคอกหมู เป็นวัดราษฎร์เก่าแก่โบราณ ตั้งอยู่บนถนนดำรงรักษ์ สมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้ชาวจีนใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงหมู
ขายจนร่ำรวย ต่อมาภายหลังได้ถวายที่ดินให้เป็นวัดสิตาราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสงบร่มเย็น ตั้งอยู่ท่ามกลางความคึกคักจอแจของชุมชน
บริเวณเขตพุทธาวาสมีความสงบ สะอาด ร่มรื่น    
     วัดสิตาราม ถนนดำรงรักษ์ แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  โทร.061-578-4796   หรือพูดคุยสอบถามข้อมูล
พระอาจารย์ตู่ (วทัญญูโต) วัดคอกหมู
     พระเกจิอาจารย์ยุคเก่าได้ละสังขารจากกันไปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหลวงปูศุข แห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่่า หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน
หลวงปู่โต๊ะ แห่งวัดประดู่ฉิมพลี ฯลฯ คงทิ้งไว้แต่ชื่อเสียงและบุญบารมีที่ท่านได้สร้างไว้ เราคนรุ่นหลังไม่มีโอกาสที่จะกราบนมัสการท่านทั้ง
หลายเหล่านั้นได้ แต่ยังไม่สิ้นโอกาสเสียทีเดียวเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้น ท่านยังมีศิษยานุศิษย์ที่เดินตามรอยและสืบทอดสายวิชาของท่าน ทำให้พวกเราคนรุ่นหลังมีโอกาสได้ระลึกถึงและกราบนมัสการท่านทั้งหลาย ผ่านลูกศิษย์ลูกหาของท่าน ยังถือว่าเราคนรุ่นหลังยังมีบุญ และ
โอกาสพอที่จะได้ระลึกถึงท่าน และหนึ่งในนั้นก็มีพระอาจารย์ตู่ แห่งวัดสิตาราม (คอกหมู)
     พระอาจารย์ตู่ ถือกำเนิดที่จังหวัดกรุเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๐ โยมบิดาชื่อสมชัย แซ่จู โยมมารดาชื่อสนีย์ แซ่จู มี
พี่น้องรวม ๒ คน ในวัยเด็กได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กๆ ทั่วไปเล่นซนไปตามประสา เรียนหนังสือจนจบชันประถมศึกษา และมัธยมตามลำดับ จน
มีอายุ ๑๙ ปี วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙ จึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นสามเณร และบวชพระในปีต่อมา ณ พัทธสีมา วัดสิตาราม โดยมี
พระครูสิริติสวัฒน์ วัดดิสานุการาม เป็นอุปัชฌาย์ พระครูสมุห์อำนวย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหานิกร เป็นอนุสาวนาจารย์ได้ฉายา
ว่า "วทัญญูโต” เมื่ออุปสมบทแล้วได้อยู่จำพรรษาที่วัดสิตาราม และมุ่งมานะศึกษาทางธรรมจนได้นักธรรมเอก ส่วนอีกใจหนึ่งอาจารย์ตู่
ยังได้สนใจใฝ่รู้ทางด้านไสยเวทย์ เมื่อได้ข่าวมาว่าท่านอาจารย์จำเนียน และท่านอาจารย์ชัยณรงค์ ลูกศิษย์อาจารย์ชุม ไชยคีรี มาเปิดสอนที่
สำนักกุญแจไสยศาสตร์ ตั้งอยู่แถวประชานิเวศน์ ซึ่งเป็นบ้านของคุณแม่บุญสืบ ไชยคีรี ท่านเป็นถรรยาของอาจารย์ชุม ไชยคีรี จึงตัดสินใจ
เดินทางไปหาท่านอาจารย์ทั้งสองพร้อมทั้งบอกถึงเจตนาในการมาหาท่าน ท่านทั้งสองก็ได้เมตตาถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆ ให้มากมายได้
ร่ำเรียนวิชาทำตะกรุดพิชัยสงคราม มหาอุด เมตตามหานิยม ณ ละลวยลม ขมิ้นปูน เสกมะนาวให้หวาน การเสกวัตถุมงคลให้เข้มขลัง นับ
เป็นการตัดสินใจที่คุมค่าของท่านพระอาจารย์ตู่ที่ได้ร่ำเรียนวิชา จากนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากหลวงน้าที่วัดสิตารามให้ไปศึกษาเพิ่มเติมกับ
พระอาจารย์ป้อม วัดประตูน้ำท่าไข่ ในด้านวิชาคงกระพันชาตรี มหาอุด เมตตามหานิยม จากนั้นเดินทางไปหาอาจารย์สากล คำวิบูลย์ ซึ่ง
เป้นลูกชายของท่านอาจารย์แก้ว คำวิบูลย์ ฆารวาสขมังเวทย์ลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา ท่านได้เมตตาถ่ายทอดวิชาลูกหนัก
ลูกเบาซึ่งเป็นวิชาคงกระพัน (ชาตรี) อย่างไม่หวงวิชา จากนั้นไปร่ำเรียนจากอาจารย์มนัส ศิษย์ของท่านพระอาจารย์มหาโพธิ์ วัดคลองมอญ
ซึ่งอาจารย์มหาโพธิ์ท่านได้รับการถ่ายทอดมากจากหลวงพ่อบุญยัง วัดหนองน้อยที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่าโดยตรง
จากนั้นเดินทางไปหาพระอาจารย์ชาลี วัดบางยาว ผู้เป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงได้รับการถ่ายทอดอักขระเลขยันต์
สูตรพระเวทย์ การสักยันต์ ผงถอน ตะกรุดโสฬส เฑาะว์จุกอก เมตตามหานิยม และรูปยันต์ต่างๆ จากนั้นได้ไปเรียนวิชาเข็มทองคนองฤทธิ์
จากพระอาจารย์เจตน์ วัดหนองหิน ซึ่งเป็นหลานของหลวงพ่อสวัสดิ์ วัดหุบมะกล่ำ โดยท่านอาจารย์เจตน์นั้นได้รับการถ่ายทอดวิชามาจาก
หลวงน้าตัวเอง และจากอาจารย์เกริ่นฆาราวาสจากเพชรบุรี ซึ่งท่านทั้งสองได้ร่ำเรียนโดยตรงมาจากหลวงพ่อพิมพ์มาลัย วัดหุบมะกล่ำ วิชา
ที่ร่ำเรียนเป็นวิชาอัศจรรย์หากแต่สามารถจับต้องได้เพียงผู้ได้รับการฝังเข็มทองรู้จักรักษาศีลไม่ประพฤติผิดข้อห้ามที่ครูบาอาจารย์ท่าน
กำหนดไว้ หมั่นเพียรภาวนาหัวใจของพระคาถาพุทโธ อยู่เสมอเป็นนิจท่านผู้นั้นจะสามารถเรียกเข็มทองให้ไปปรากฏตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้ดังใจนึก วิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ นับตั้งแต่สมัยหลวงปู่พิมพ์มาลัย ต้นตำหรับวิชาเข็มทองคนองฤทธิ์ ตลอดจนหลวงพ่อสวัสดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำ ท่านพระอาจารย์ทั้งสองจะเน้นย้ำกับบรรดาศิษย์ของท่านอยู่เสมอว่า อย่าอวดอ้างตนอย่ารังแกผู้อื่น ให้ประพฤติ
ตนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรม แล้วอานุภาพแห่งเข็มทองคะนองฤทธิ์ จะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองชีวิตในยามที่ท่านมีภัยให้รอดพ้นจาก
ภยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ท่านพระอาจารย์เจตน์ได้ถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆ เกี่ยวกับการลง การเสก และเคล็ดวิชาต่างๆ
ให้แก่พระอาจารย์ตู่ด้วยความเมตตา นอกจากนั้นท่านพระอาจารย์เจตน์ยังได้บอกถึงสรรพคุณในการฝังเข็มทองคนองฤทธิ์ไว้ ๓ อย่าง
๑. เตือนภัย
๒. แคล้วคลาด
๓. เมตตา
     การฝังเข็มทองก็เหมือนกับเราฝังตะกรุด เพื่อป้องกันภยันตรายทั้งหลาย แก้คุณไสย ลมเพลมพัด เข็มทองจะเตือนและวิ่งผ่านมาตาม
ผิวหนังเข้ามารับเหตุแทนตัวผู้ที่ฝังเข็มทองให้รอดพ้นจากเหตุร้ายต่างๆ ทันที พุทธคุณของเข็มทองจะทำให้เกิดเป็นคงกระพัน แคล้วคลาด
ปลอดภัย และเป็นเมตตามหานิยม พุทธาคมทั้งหลายจะเกิดเห็นผลได้ดีก็ต่อเมื่อ ผู้ที่ได้รับการฝังเข็มไปแล้วอยู่ในศีลธรรม และปฏิบัติภาวนา
พุทโธ ตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนสืบต่อกันมา และข้อห้ามสำหรับผู้ได้รับการฝังเข็มทองคะนองฤทธิ์มี ๕ ข้อคือ
๑. ห้ามเตะสุนัข (หลวงปู่สอนให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์)
๒. ห้ามด่าบุพการี
๓. ห้ามผิดภรรยาผู้อื่น
๔. ห้ามพูดในขณะถ่ายหนัก-ถ่ายเบา (ทวารทั้งเก้าจะเปิดหมด)
๕. ห้ามถ่มน้ำลายลงในโถส้วม (เพราะโถส้วมเป็นที่ต่ำ)
     จากนั้นยังได้ศึกษาวิชาเพิ่มเติมจากตำราวัดประดู่ทรงธรรม และยังได้ไปศึกษาวิชาโหราศาสตร์จากอาจารย์เจษฎา คำไหล เรียนวิชา
เลขเจ็ดตัว เก้าฐาน และศึกษาเพิ่มเติมจากอาจารย์ขนิษฐา ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เพื่อมาประกอบการกำหนดหาเลขผานาที
โมงยามที่เป็นมงคลในการปลุกเสกวัตถุมงคลให้ได้เข้มขลังยิ่งขึ้น จากนั้นพระอาจารย์ตู่จึงได้ทบทวนวิชาต่างๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาและลงมือ
จัดสร้างวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ออกแจกให้กับญาติโยมใกล้ชิด จนเป็นที่บอกต่อกันถึงพลังพุทธคุณต่างๆ ที่ได้ไปประสบพบเจอกัน ในหมู่
ลูกศิษย์ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย รอดตายกันมาก็มาก จนในช่วงหลังนี้พระอาจารย์ตู่แทบจะไม่มีเวลาได้พักผ่อน แต่ท่านพระอาจารย์ตู่ก็
มิได้ปฎิเสธลูกศิษย์ลูกหา ท่านยังคงช่วยอนุเคราะห์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาขอคำชี้แนะทั้งในด้านทางธรรม และมาขอของดีติดตัวเพื่อเป็น
สิริมงคล
วัตถุมงคล   วัตถุมงคล   วัตถุมงคล   วัตถุมงคล
ภาพตัวอย่าง วัตถุมงคล
 
ภาพตัวอย่าง วัตถุมงคล
วัตถุมงคล   วัตถุมงคล   วัตถุมงคล   วัตถุมงคล
    ท่านใดสนใจจะไปกราบนมัสการหลวงพี่ตู่ หรือจะไปสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์เชิญได้นะครับ รับรองว่าท่านไปแล้วจะไม่ผิดหวัง
แน่ครับ นอกจากนั้นยังขอให้ท่านช่วยตรวจดวงชะตาราศีก็ดีเหมือนกัน เพราะจากการบอกต่อๆ กันมาว่าท่านอาจารย์ก็แม่นไม่เป็นสอง
รองใคร ส่วนท่านที่สนใจวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ หรือจะไปทำบุญกับพระอาจารย์เชิญได้ที่วัดครับ หรือจะโทรติดต่อ
เบอร์ 061-578-4796 (อ้วน)  090-989-6142 (น๊อต)  092-823-9669 (ตี๋)
                                                                                                                                                             ศรเครื่องรางเรียบเรียง
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
 
 
 

Home | Contact Us | Copyright© 2007-2018 www.phangpra.com All rights reserved