banner
 
   แผงพระดอทคอม
ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน sold
 
  พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ
๒๕ พุทธศตรวรรษ   ๒๕ พุทธศตรวรรษ
ภาพตัวอย่าง พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตรวรรษ เนื้อชินเงิน
๒๕ พุทธศตรวรรษ   ๒๕ พุทธศตรวรรษ
ภาพตัวอย่าง พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตรวรรษ เนื้อชินดิน

พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ  
พระเครื่องแนะนำ

     พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษจัดเป็นพระเครื่องที่น่าหามาบูชาอีกรุ่นหนึ่ง เพราะนอกจากเจตนาดี พิธีดี เนื้อหาดีเรียกได้ว่าดีนอก
ดีในเลยครับ แต่สิ่งที่ต้องระวังในการหามาบูชานั้นต้องพิจารณาให้ดีนะครับ เพราะพระรุ่นนี้สร้างตามมาอีกหลายรอบครับ แต่ที่จะขอ
แนะนำคือพระที่สร้างในปีพ.ศ.๒๕๐๐
     ปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้มีพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างพระพุทธลีลา สูง ๒,๕๐๐ นิ้ว
(๖๒.๕๐ ม.) บนเนื้อที่ ๒,๕๐๐ ไร่ ที่ตำบลศาลายา อ.นครปฐม (พุทธมณฑลปัจจุบัน) กับได้สร้าง พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษขึ้น
โดยพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ เป็นประธานกรรมการ เพื่อแจกจ่ายและสมนาคุณแก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน
ในการสร้างพุทธมณฑล พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ เป็นสุดยอดพระเครื่องที่มีพิธียิ่งใหญ่ เจตนาและวัตถุประสงค์ในการสร้างที่ดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพุทธมณฑลเมื่อ
วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลอง "พระพุทธปฏิมาประธานพุทธมณฑล"
และทรงกดพระพิมพ์ พระเครื่อง ๒๕ พุทธศตวรรษ เนื้อดินผสมเกสรจำนวน ๓๐ องค์ ณ มณฑลพิธีวัดสุทัศน์เทพวราราม เมื่อวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๐ การจัดสร้างครั้งนี้ได้จัดสร้างพระเครื่องดังต่อไปนี้
      พระทองคำ ๑๕ องค์
      พระนาก ๓๐ องค์
      พระเงิน ๓๐๐ องค์
      พระเนื้อชิน ๒,๔๒๑,๒๕๐ องค์
      พระเนื้อดิน ๒,๔๒๑,๒๕๐ องค์

     การสร้างพระเครื่องครั้งนี้ ได้ลงมือทำพิธีปลุกเสกสรรพสิ่งตลอด ๓ วัน ๓ คืน ในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรรามราชวรมหาวิหาร
มีสมเด็จพระราชาคณะเจริญพระพุทธมนต์ ๒๕ รูป พระคณาจารย์ปลุกเสก บรรจุพุทธาคมครบ ๑๐๘ รูป พระคณาจารย์ ๑๐๘ รูปนี้
ได้อาราธนามาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ดังมีรายชื่อพระคณาจารย์ ดังต่อไปนี้
พระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ
พระครูสุนทรสมาธิวัตร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ
พระญาณาภิรัต วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ
พระครูพิบูลย์บรรณวัตร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ
พระครูสุนทรศีลาจารย์ วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ
พระครูพิศาลสรกิจ วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ
พระมหาสวน วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ
พระอำนวย วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ
พระปลัดสุพจน์ วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ
พระครูวิสิษฐ์วิหารการ วัดชนะสงคราม
พระสุธรรมธีรคุณ (หลวงพ่อวงษ์) วัดสระเกศ
พระอาจารย์สา วัดราชนัดดาราม
พระครูทิวากรคุณ วัดตลิ่งชัน
พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ วัดโพธิ์นิมิตร
พระครูญาณสิทธิ์ วัดราชสิทธาราม
พระอาจารย์มา วัดราชสิทธาราม
พระอาจารย์หวน วัดพิกุล
พระมหาธีวัฒน์ วัดปากน้ำ
พระอาจารย์จ้าย วัดปากน้ำ
พระอาจารย์อินทร์ วัดปากน้ำ
พระครูกิจจาภิรมย์ วัดอรุณราชวราราม
พระครูวินัยสังวร วัดประยูรวงศวาส
พระสุขุมธรรมาจารย์ วัดหงษ์รัตนราม
พระครูพรหมวินิต วัดหงษ์รัตนาราม
พระอาจารย์อิน วัดสุวรรณอุบาสิกา
พระครูวิริยกิจ วัดประดู่ฉิมพลี
พระปลัดแพง วัดมหาธาตุฯ
พระวิสุทธิสมโพธิ วัดพระเชตุพนฯ
พระวรเวทย์คุณาจารย์ วัดพระเชตุพนฯ
พระครูฐาปนกิจประสาท วัดพระเชตุพนฯ
พระอินทรสมาจารย์ วัดพระเชตุพนฯ
พระครูวินัยธรเฟื่อง วัดสัมพันธ์วงศ์
พระครูภักดิ์ วัดบึงทองหลาง
พระครูกัลญาณวิสุทธิ วัดดอนทวาย
พระอาจารย์มี วัดสวนพลู
พระอาจารย์เหมือน วัดโรงหีบ
พระหลวงวิจิตร วัดสะพานสูง
พระอาจารย์หุ่น วัดบางขวด
พระราชโมลี วัดระฆัง
หลวงวิชิตชโสธร วัดสันติธรรมาราม
พระครูโสภณกัลญานุวัตร วัดกัลญาณมิตร
พระครูภาวนาภิรัต วัดหนัง
พระปรีชานนทมุนี วัดโมลี
พระครูปลัดแฉ่ง (หลวงพ่อแฉ่ง) วัดศรีรัตนาราม
พระปลัดยัง (หลวงพ่อยัง) วัดบางจาก
พระอาจารย์สมจิต วัดป่ากระเหรี่ยง
พระอาจารย์แทน วัดธรรมเสน
พระครูบิน วัดแก้ว
พระอินทร์เขมาจารย์ วัดช่องลม
พระธรรมวาทีคณาจารย์ วัดดอนยายหอม
พระครูสังฆวิชัย วัดพระปฐมเจดีย์
พระอาจารย์สำเนียง วัดเวทุนาราม
พระอาจารย์เต๋ วัดสามง่าม
พระอาจารย์แปลก วัดสระบัว
  พระครูวิสุทธิรังษี วัดเหนือ
พระมุจจรินโมฬี วัดมุจจริน
พระครูรอด วัดประดู่
พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน
หลวงพ่อลี วัดโศกการาม
พระอาจารย์บุตร วัดใหม่บางปลากด
พระอาจารย์แสวง วัดกลางสวน
พระครูศิริสรคุณ วัดท้ายหาด
พระครูสมุทรสุนทร วัดพวงมาลัย
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
พระอาจารย์อ๊วง วัดบางคณาทอง
หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ
พระครูวิเศษสมุทรคุณ วัดดอนไก่ดี
พระครูสักขิตวันมุนี วัดป่าเลไลย์
พระอาจารย์แต้ม วัดพระลอย
หลวงพ่อครื้น วัดสังโฆสิตาราม
พระครูวรกิจวินิจฉัย (พริ้ง) วัดวรจันทร์
พระครูสำฤทธิ์ (เอี้ยง) วัดอู่ทอง
พระวรพจน์ปัญญาจารย์ วัดอรัญญิการาม
พระครูธรรมาวุฒิคุณ วัดเสม็ด
พระครูธรรมธร (หลาย) วัดราศฎร์บำรุง
พระอาจารย์บุญมี วัดโพธิ์สัมพันธ์
พระพรหมนคราจารย์ วัดแจ้งพรหมนคร
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
พระชัยนาทมุนี วัดบรมธาตุ
หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก
พระอาจารย์เมือง วัดท่าแพ
พระครูอุทัยธรรมธานี วัดท้าวอุ่ทอง
หลวงปู่เส็ง วัดศรีประจันตคาม
 พระครูสนุทรธรรมประกาศ วัดโพธิ์ปากพลี
พระครูบาวัง วัดบ้านเด่น
พระครูสวรรควิริยกิจ วัดสวรรค์นิเวส
หลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนงค์
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติการาม
พระอาจารย์แจ่ม วัดวังแดงเหนือ
พระครูเล็ก วัดบางนมโค
พระอาจารย์มี วัดอินทราราม
พระอาจารย์หวาน วัดดอกไม้
พระอาจารย์หน่าย วัดบ้านแจ้ง
หลวงพ่อนอ วัดกลาง
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
พระอธิการเจาะ วัดประตูโลกเชษฐ์
หลวงปู่สี วัดสระแก
พระสุวรรณมุนี (ชิต) วัดมหาธาตุ
หลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง
พระครูพิบูลย์ศีลาจารย์ วัดโพธิ์กรุ
หลวงพ่อทบ วัดชนแดน
พระสวรรคนายก วัดสุวรรคคาราม
พระโบราณวัตถาจารย์ วัดราชธานี
หลวงพ่อปี้ วัดกิ่งลานหอย
หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ
หลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว
หลวงปู่เทียน วัดโบสถ์
พระครูปลัดทุ่ง วัดเทียมถวาย
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
                                                                                                                                                                                                    «back     ศร เครื่องราง

Home | Contact Us | Copyright© 2007-2015 www.phangpra.com All rights reserved