bannerbanner
 
เกจิอาจารย
| กระดานสนทนา
แผงพระดอทคอม
หลวงพ่อเมี้ยน
หลวงพ่อเมี้ยน
ฝากซื้อ-ขาย
ร้านค้าทั่วไป
สั่งจองพระจากวัด
กระดานสนทนา
โฆษณา
ประวัติหลวงพ่อเมี้ยน
หลวงพ่อเมี้ยน
    หลวงพ่อเมี้ยน พุทฺธสิริ (วัดโพธิ์กบเจา)
     หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา เป็นพระเถรจารย์ผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตา และเข้มขลังทางพุทธาคม
สูงส่งรูปหนึ่งแห่งเมืองกรุงเก่า ในยุคช่วง ปี ๒๕๓๔-๔๐ นามของท่านร่วมกับหลวงปู่มี วัดมารวิชัย และ
หลวงปู่ทิม วัดพระขาว นับเป็นสามทหารเสือแห่งเสนา-บางบาล ที่จะต้องมีนามของท่านทั้งสามเกือบทุก
พิธีพุทธาภิเษก
     หลวงพ่อเมี้ยนมีนามเดิมว่า เมี้ยน เกิดโภคทรัพย์ ถือกำเนิดเมื่อพ.ศ.๒๔๖๐ ที่บ้านหาดทราย หมู่ ๙
ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรนายแก้ว นางทองม้วน เกิดโภคทรัพย์
มีพี่น้องร่วมท้องจำนวน 8 คน
หลวงพ่อเมี้ยน      เนื่องจากทางบ้านของหลวงพ่อเมี้ยนมีอาชีพทำนา ใน
วัยเด็กหลวงพ่อจึงต้องช่วยพ่อแม่ทำนา ต่อมามีโอกาสได้
บรรพชาเป็นสามเณร โดยได้รับการศึกษาภาษาบาลีที่วัด
ดาวดึงษาราม สอบได้ชั้นมูล ๒ และได้นักธรรมชั้นตรีต่อ
มาท่านได้สึกออกมาเพื่อช่วยทางบ้านทำนาอยู่พักหนึ่งจน
กระทั่งอายุครบบวชจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ วัดโพธิ์
ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ปีพ.ศ.๒๔๘๑ โดยมีพระครูปุ้ย วัดขวิด เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอธิการหลิ่ว วัดพิกุลโสคันธ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
หลวงพ่อเมี้ยน
พระครู หลิ่ม วัดโพธิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า  “พุทฺธสิร”
    เมื่อบวชเป็นพระแล้ว หลวงพ่อก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติในทางพระกรรมฐาน จนมีสมาธิ
ิจิตที่มั่นคงแก่กล้าหลวงพ่อสนใจในการศึกษาทุกอย่าง นอกจากพระธรรมวินัยแล้ว ไม่ว่าเวทย์มนต์คาถา
อักขระเลขยันต์ และวิชาแพทย์แผนโบราณ  หลวงพ่อท่านร่ำเรียนหมดครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อฝากตัว
เป็นศิษย์ก็ล้วนแต่เป็นพระเถระที่ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน เช่น หลวงพ่อจง
วัดหน้าต่างนอก, หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ, หลวงพ่อเลียบ วัดเลา, หลวงพ่ออิน วัดเกาะหงษ์ เป็นต้น
    ท่านได้ศึกษาวิชาการประสานกระดูกและการรักษาโรคภัยต่างๆ มาจากหลวงพ่อเมี้ยน วัดพระเชตุพน
หรือ วัดโพธิ์ ท่าเตียน จนสามารถใช้วิชานี้สงเคราะห์ผู้คนทั่วไปได้ หลังจากบวชได้ ๗ พรรษาหลวงพ่อก็
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แทนเจ้าอาวาสองค์ก่อนที่มรณภาพลง
     เมื่อท่านได้ครองเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์กบเจา ก็มีความเลื่อมใสในวิชากัมมัฏฐานตามแนวทางของ
หลวงพ่อจง และเมื่อได้ศึกษาต่อไปจึงได้ทราบว่าหลวงพ่อจงนั้นมีฌานพิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์
เบื้องหน้าได้ ก็เลยอยากลองเรียนวิชานี้ จึงได้ตัดสินใจที่จะไปลองสอบถามดู แต่การถามเหตุการณ์
เบื้องหน้านั้นไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ได้แน่นอนเท่ากับการขอหวยเพราะการให้หวย จะเท็จจริงประการใด
ก็รู้กันได้ในไม่กี่วัน
    เมื่อตกลงใจดังนั้นในวันต่อมาหลวงพ่อเมี้ยนจึงได้เดินทางไปพบหลวงพ่อจงที่
วัดหน้าต่างนอก เมื่อพบหลวงพ่อจงจึงได้เข้าไปนมัสการและสนทนาสอบถามท่าน
ถึงเรื่องต่าง ๆ แล้วจึงวกเข้าสู่เรื่องที่ท่านต้องการทราบ
"หลวงพ่อ เรื่องการให้หวยนั้นทำได้จริง ๆ หรือขอรับ" หลวงพ่อเมี้ยนถามขึ้น
"จ้ะ เขามีจริง ๆ" หลวงพ่อจงตอบสั้น ๆ
"ผมอยากจะขอลองดู" หลวงพ่อเมี้ยนกล่าวต่อ"
"จะลองดูก็ได้ รอเดี๋ยวนะ" หลวงพ่อจงตอบ แล้วท่านก็ลุกออกจากอาสนะที่รับแขก
เดินหายเข้าไปในกุฏิใหญ่เพียงชั่วครู่ แล้วก็เดินออกมาพร้อมกับกระดาษแผ่น
เล็ก ๆ แผ่นหนึ่ง ท่านส่งกระดาษแผ่นนั้นให้กับหลวงพ่อเมี้ยน หลวงพ่อรับกระดาษ
หลวงพ่อเมี้ยน
ูแผ่นนั้นไว้แล้วก็มิได้เปิดดูเพียงแต่ยัดลงไว้ในย่ามและอยู่คุยกับหลวงพ่อจงอีกสักครู่หนึ่งก็ ลากลับ
     หลังจากหลวงพ่อเมี้ยนเอากระดาษแผ่นนั้นใส่ย่าม และเดินกลับวัดแล้วก็เหมือนกับมีอะไรมาดลใจให้
้ท่านมิได้นึกถึงกระดาษแผ่นนี้อีกเลย เมื่อกลับถึงวัดโพธิ์กบเจา ท่านก็ได้แต่ทำกิจอื่นๆ มิได้นึกถึงเรื่อง
ราวที่ได้ไปขอหวยหลวงพ่อจงมา จนกระทั่งเย็นวันหวยออก พอท่านได้ทราบว่าหวยออกเลขอะไรแล้วก็นึก
ขึ้นได้ว่าหลวงพ่อจงได้ให้กระดาษมาแผ่นหนึ่ง ในวันที่ท่านไปขอหวยจึงค้นหากระดาษแผ่นนั้นในย่ามเมื่อ
พบ และคลี่กระดาษนั้นออกดูก็ปรากฏว่ามีเลขสามตัวเขียนเรียงกันอยู่ และที่น่าประหลาดยิ่งนักก็คือ เลข
ทั้งสามตัวนั้นตรงกับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งมิได้ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อย
     เมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อเมี้ยนก็แน่ใจว่าหลวงพ่อจงมีญาณพิเศษ ในการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่จริง
แต่ก็ยังอยากจะลองให้หายสงสัย ในวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางไปหาหลวงพ่อจงแต่เช้า เพื่อจะทดลองอีกเมื่อไป
ถึงหลวงพ่อจงก็ถามว่า
"รวยไหม"
"ไม่ได้แทงเลยขอรับ เพราะพอได้ไปแล้วก็ลืม" หลวงพ่อเมี้ยนตอบ
     หลวงพ่อเมี้ยนตั้งใจทดสอบหลวงพ่อจงถึงสามครั้ง เกิดความเลื่อมใสในตัวของหลวงพ่อจง และได้ขอ
ถวายตัวเป็นศิษย์ซึ่งหลวงพ่อจงท่านก็ได้เมตตาถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆ ให้แก่หลวงพ่อเมี้ยนสมดังใจ
     วัตถุมงคลของหลวงพ่อเมี้ยนนั้นสร้างขึ้นมาหลายรุ่นหลายคราว ทางวัดสร้างเองก็มี ศิษย์วัดสุทัศน์ฯ
สร้างถวายก็มี วัดอื่นสร้างแล้วนำมาให้ปลุกเสกก็มี ฉะนั้นจึงมากมายหลายรุ่น แต่ทุกรุ่นที่ได้รับการปลุก
เสกจากหลวงพ่อก็ล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณ ประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมหาอุดปืน
ปืนยิงไม่ออก, ยิงไม่เข้า, หนามปลาปักเป้าทิ่มแต่ไม่เข้า, รวมถึงใช้ไล่ผีได้อีกด้วย
       หลวงพ่อเมี้ยนดำรงอยู่ในสมณะเพศและบำเพ็ญศาสนกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา
และพระพุทธศาสนิกชนเป็นเวลายาวนาน ถึง ๖๐ พรรษา จนถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ จึงได้ละสังขาร
สิริรวมอายุได้ 80 ปี 8 เดือน
                                                                                                  «BACK
free free หน้าแรก contacts
Copyright© 2007-2011 www.phangpra.com
All rights reserved