banner
 
   แผงพระดอทคอม
พระอาจารย์ติ๋ว  พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์
   วัตถุมงคลที่พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ สร้างขึ้นในวาระต่างๆ และบรรดาลูกศิษย์ที่
ศรัทธาในพระอาจารย์ติ๋วได้ขอจัดสร้างให้ท่านปลุกเสก รวมถึงวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ที่
บรรดาลูกศิษย์นำมาถวายหลวงพ่อเพื่อให้ท่านทำการลงอักขระเลขยันต์และปลุกเสก นอก
จากนั้นยังรวมถึงพระเครื่องต่างๆ ที่พระอาจารย์ติ๋วไปร่วมปลุกเสกในงานพิธีต่างๆ
   ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอ
หามาได้นำเสนอให้กับท่าน เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
ของอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ ในโอกาสต่อไป

 
โฆษณา

ประวัติอาจารย์ติ๋ว

  เปิดราคา / sale

ผ้ายันต์องค์ครู
ภาพฉลองพัดยศ
กริ่งฉลองสมณศักดิ์
พรหมผง

เหรียญพรหมเนื้อสัมฤทธิ์
เหรียญพรหมกลมเนื้อนวะ
เหรียญบรมครู เนื้อสัมฤทธิ์
เหรียญบรมครู นวะโลหะ
เหรียญชินราช เนื้อสัมฤทธิ์
เหรียญหนุมานเชิญธงเงิน
เหรียญหนุมานเชิญธงนวะ
พระนวโกฏิเศรษฐี เนื้อนวะ
พระนวโกฏิเศรษฐี สัมฤทธิ์

เหรียญพิฆเนศวรนวะ
บาตรน้ำมนต์นารายณ์สิบกร
นารายณ์สิบกร เนื้อตะกั่ว

แหวนปลอกมีด รุ่น ๒
นวโกฏิเศรษฐี เนื้อนวะ
เหรียญชินราช เนื้อเงิน
พระปิดตา รุ่นแรก
นวโกฏิเศรษฐี เนื้อสัมฤทธิ์ 
ปิดตา ฐิตวัฑฒโน ทองคำ
พระปิดตา ฐิตวัฑฒโน
ปิดตา ฐิตวัฑฒโน
กริ่งฉลองอนามัย
.
คาถาบูชาพระ(อาจารย์ติ๋ว)
คาถาบูชารัศมีพรหม
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาบูชาพระพรหม (โชคดี)
คาถาบูชาพระนวโกฏิเศรษฐี
คาถาบูชาแหวนปลอกมีด
เหรียญเณร เหรียญเณร เหรียญพระ เหรียญพระ
เหรียญเณร รูปอาร์มรุ่นแรก                                   (พ.ศ.๒๕๒๑)
ลูกศิษย์ตำรวจทางหลวงจัดสร้างถวาย
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
เหรียญพระ รุ่นแรก                                               (พ.ศ.๒๕๒๓)
ลูกศิษย์สร้างถวาย
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
ชินราช ชินราช เหรียญพรหม เหรียญพรหม
เหรียญชินราช รุ่นแรก                                           (พ.ศ.๒๕๓๐)
อาจารย์ติ๋วจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)

.
เหรียญพรหมรูปไข่ รุ่นแรก                                    (พ.ศ.๒๕๓๙)
อาจารย์ติ๋วจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
     เนื้อทองคำ ๙ เหรียญ         เนื้อเงิน ๒๐๐ เหรียญ
     เนื้อนวโลหะ ๓๐๐ เหรียญ   เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ ๒๐ เหรียญ
พรหมผง พรหมผง ปู่ทวด ปู่ทวด
พรหมผง รุ่นแรก                                                    (พ.ศ.๒๕๔๐)
เนื้อผงพุทธคุณ (หลังยันต์หมึกแดง)
อาจารย์ติ๋วจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
หลวงปู่ทวด                                                           (พ.ศ.๒๕๔๑)
เนื้อผงพุทธคุณ
คุณวรเทพ คุณนพดล ขออาจารย์ติ๋วจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)
ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ปู่ทวด ปู่ทวด
ปิดตาพิมพ์ปู่ศุข                                                   (พ.ศ.๒๕๔๑)
เนื้อผงพุทธคุณ
คุณวรเทพ คุณนพดล ขออาจารย์ติ๋วจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง ปิดตา ๑๐,๐๐๐ จุ่มรัก / ไม่จุ่ม
หลวงปู่ทวด เนื้อผง  หน้าตัก 5 นิ้ว
อาจารย์ติ๋วจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)
.
ล๊อกเกต ล๊อกเกต หรหมอาร์ม หรหมอาร์ม
ล็อกเกตรูปพรหม                                                 (พ.ศ.๒๕๔๓)
คุณวรเทพ และ คุณนพ ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
       ล๊อกเกตรูปสี่เหลี่ยม ๔๐ องค์
       ล็อกเกตรูปไข่ ๕๐ องค์
,
เหรียญพรหมรูปอาร์ม                                           (พ.ศ.๒๕๔๔)
พระอาจารย์เสน่ห์ ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
          เนื้อทองคำ ๑๗ เหรียญ                  เนื้อเงิน ๑๐๘ เหรียญ
          เนื้อนวโลหะหน้าทองคำ ๑๑๗ เหรียญ

คุณวรเทพ ขอจัดสร้าง ในวาระเดียวกัน
จำนวนจัดสร้าง
          เนื้อกะลาหน้าทองคำ ๒๑ องค์
          เนื้อกะลาหน้าเงิน ๒๐ องค์
แหวนปลอกมีด แหวนปลอกมีด สังกัจจายน์ สังกัจจายน์
แหวน นวโลหะ
คุณวรเทพ ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)
กริ่งสังกัจจายน์ พรหมมุนี เนื้อนวะโลหะ
อาจารย์เสก แจกวันเกิดพระพรหมมุนี สมณศักดิ์ขณะนั้น
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)
รัศมีพรหม รัศมีพรหม พรหมรุ่นแรก พรหมรุ่นแรก
เหรียญรัศมีพรหม รุ่นแรก                                    (พ.ศ.๒๕๔๕)
คุณวรเทพ ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
      เนื้อทองคำ 150 เหรียญ             เนื้อเงิน 300  เหรียญ
      เนื้อสัตตะโลหะ  400 เหรียญ      เนื้อนวะโลหะ 400 เหรียญ
      เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ 7 เหรียญ      ทองแดงลองพิมพ์ 7 เหรียญ
คุณจันทร์ ขออาจารย์จัดสร้างวาระเดียวกัน
จำนวนจัดสร้าง
         เนื้อนวโลหะพิเศษ 108 เหรียญ
พรหมบูชา รุ่นแรก                                                (พ.ศ.๒๕๔๕)
คุณวรเทพ ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
           บูชาหน้าตัก 5 นิ้ว 79 องค์
.
ปิดตาไม้หอม ปิดตาไม้โพธิ์ อาจารย์ติ๋ว อาจารย์ติ๋ว
ปิดตาลอยองค์  เนื้อไม้หอม / ไม้โพธิ์
ลูกศิษย์สร้างถวาย
จำนวนจัดสร้าง
          เนื้อไม้หอม 5 องค์
          เนื้อไม้โพธิ์ 20 องค์
พระผงพุทธอุดมสมบูรณ์                                       (พ.ศ.๒๕๔๖)
ออกวัดบวรฯ อาจารย์ติ๋วร่วมปลุกเสก
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)


.
นวโกฏิเศรษฐี นวโกฏิเศรษฐี นวโกฏิเศรษฐี นวโกฏิเศรษฐี
เหรียญนวโกฏิเศรษฐี (รุ่นแรก)
คุณวรเทพ ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
         เหรียญเนื้อนวะ ๑๐๘ เหรียญ
         ลอยองค์เนื้อนวโลหะ ๑๐๘ องค์   เนื้อเงิน ๙ องค์
เหรียญนวโกฏิเศรษฐี (รุ่นแรก)
คุณเล็ก ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
         เหรียญเนื้อทองคำอู่ (ไม่ทราบ)
         เหรีญเนื้อตะกั่ว (ไม่ทราบ)
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
                                             Page: 1 2 3 4 5                                                                                                                                                      Back

Home | Contact Us | Copyright© 2007-2018 www.phangpra.com All rights reserved