banner
 
   แผงพระดอทคอม
หลวงพ่อหล่ำ  หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม 1
    วัตถุมงคลหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม ที่สร้างขึ้นไว้ตามวัดต่างๆ ที่ได้จำพรรษาที่วัดบางหญ้าแพรก วัดคลองบางปิ้ง
วัดพระไกรสีห์น้อย วัดคลองยายดำ และวัดสามัคคีธรรมได้ ถูกรวบรวบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ พระ ตุ๊กแก
หลวงพ่อหล่ำ บูชาได้ถูกรุ่นถูกที่
   ทั้งนี้ได้รวบรวมวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ตุ๊กแก ตะกรุด รวมถึงผ้ายันต์ และรูปภาพ ของหลวง
ปู่หล่ำ (หลวงพ่อหล่ำ สิริธัมโม) วัดสามัคคีธรรม
    ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอหามาได้นำเสนอให้กับท่าน
เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
รวมถึงประวัติของหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม เจ้าตำรับ
"ตุ๊กแกเรียกทรัพย์"
 
โฆษณา

   ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ธง
ที่หลวงพ่อหล่ำ สร้างในยุคต่างๆ


เปิดราคา หลวงพ่อหล่ำ
        Sold!

ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วขนาดบูชา
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วใหญ่
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วเล็ก
ตุ๊กแกสาริกา
ตะกรุดหนังเสือ
หน้ากากเสือรุ่นแรก
ล๊อกเกตเต็มองค์รุ่นแรก
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ บูชารุ่นแรก
.
          ขอขอบพระคุณ

พระมหาวิบูลย์ กิจฺจสาโร
คุณประยูร เต็มอ้น
คุณสุรชัย ศักดารณรงค์
คุณกฤษ แจ่มจันทร์
คุณนิกุล เทาอินทร์จันทร์

   ผู้เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล
ปิดตา ๑๓ ปิดตา ๑๓ เหรียญระฆัง เหรียญระฆัง
รูปหล่อปิดตา                                                         (พ.ศ.๒๕๑๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)
เหรียญระฆัง                                                        (พ.ศ.๒๕๑๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)
พระร่วงนั่งเมือง พระร่วงนั่งเมือง รูปเหมือนหลัง ๑ รูปเหมือนหลัง ๑
พระร่วงนั่งเมือง เนื้อดิน / ผงน้ำมัน                          (พ.ศ.๒๕๑๔)
ออกวัดเขาสบก และบรรจุกรุที่จันทยุรี
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)
เหรียญรูปเหมือน หลังเลข ๑                                     (พ.ศ.๒๕๑๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ) หลังมีสองแบบ
รูปเหมือนเสาร์ห้า รูปเหมือนเสาร์ห้า ตุ๊กแกโลหะ ตุ๊กแกโลหะ
เหรียญรูปเหมือน หลังเสาร์ห้า                                (พ.ศ.๒๕๑๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)  หลังมีสองแบบ
ตุ๊กแกโลหะอุดผง                                                  (พ.ศ.๒๕๑๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
เหรียญปี ๑๘ เหรียญปี ๑๘ เหรียญปี ๑๘ เหรียญปี ๑๘
เหรียญพรหมหลังรูปเหมือน                                   (พ.ศ.๒๕๑๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
เหรียญพรหมหลังนาคปรก                                     (พ.ศ.๒๕๑๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
ฉลองอุโบสถ ฉลองอุโบสถ ฉลองอุโบสถ ฉลองอุโบสถ
เหรียญฉลองอุโบสถ                                              (พ.ศ.๒๕๑๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
เหรียญฉลองอุโบสถ                                              (พ.ศ.๒๕๑๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
เหรียญอุปคุต เหรียญอุปคุต เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่กวนอิม
เหรียญอุปคุต                                                         (พ.ศ.๒๕๑๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
เหรียญเจ้าแม่กวนอิม                                             (พ.ศ.๒๕๒๐)
ออกวัดตะบกเตี้ย
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
รูปเหมือน พระเจ้าประสาททอง เหรียญงู เหรียญงู
เหรียญรูปเหมือน / พระเจ้าประสาททอง                 (พ.ศ.๒๕๒๒)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
เหรียญงู                                                               (พ.ศ.๒๕๒๒)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
สมเด็จพระประธาน หนุมาน ตุ๊กแกปี ๒๙ ตุ๊กแกปี ๒๙
สมเด็จพระประธาน                                               (พ.ศ.๒๕๒๘)
หนุมานลอยองค์                                                    (พ.ศ.๒๕๒๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง           ไม่ทราบ /  หนุมานสร้าง ๕,๐๐๐ องค์
ตุ๊กแกมหาลาภ                                                      (พ.ศ.๒๕๒๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
.
หนุมาน หนุมาน หนุมาน หนุมาน
หนุมานเนื้อผงน้ำมัน                                             (พ.ศ.๒๕๒๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
หนุมานทรงเครื่อง                                                 (พ.ศ.๒๕๒๙)
ออกวัดเขาสะบก
จำนวนจัดสร้าง ๕๐ องค์
 
                           Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                       Back
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
 
Home | Contact Us | Copyright© 2007-2017 www.phangpra.com All rights reserved