banner
 
   แผงพระดอทคอม
หลวงพ่อหล่ำ  หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม 10
    วัตถุมงคลหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม ที่สร้างขึ้นไว้ตามวัดต่างๆ ที่ได้จำพรรษาที่วัดบางหญ้าแพรก วัดคลองบางปิ้ง
วัดพระไกรสีห์น้อย วัดคลองยายดำ และวัดสามัคคีธรรมได้ ถูกรวบรวบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ พระ ตุ๊กแก
หลวงพ่อหล่ำ บูชาได้ถูกรุ่นถูกที่
   ทั้งนี้ได้รวบรวมวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ตุ๊กแก ตะกรุด รวมถึงผ้ายันต์ และรูปภาพ ของหลวง
ปู่หล่ำ (หลวงพ่อหล่ำ สิริธัมโม) วัดสามัคคีธรรม
    ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอหามาได้นำเสนอให้กับท่าน
เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
รวมถึงประวัติของหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม เจ้าตำรับ
"ตุ๊กแกเรียกทรัพย์"
 
โฆษณา

   ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ธง

ที่หลวงพ่อหล่ำ สร้างในยุคต่างๆ


เปิดราคา หลวงพ่อหล่ำ
        Sale

ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วขนาดบูชา
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วใหญ่
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วเล็ก
ตุ๊กแกสาริกา
ตะกรุดหนังเสือ
หน้ากากเสือรุ่นแรก
ล๊อกเกตเต็มองค์รุ่นแรก
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ บูชารุ่นแรก
.
          ขอขอบพระคุณ

พระมหาวิบูลย์ กิจฺจสาโร
คุณประยูร เต็มอ้น
คุณสุรชัย ศักดารณรงค์
คุณกฤษ แจ่มจันทร์
คุณนิกุล เทาอินทร์จันทร์

   ผู้เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล
ฤาษีอุทกดาบส ฤาษีอุทกดาบส ฤาษีอุทกดาบส ฤาษีอุทกดาบส
พ่อปู่ฤาษีอุทกดาบส อุดผงฝังตะกรุด ขนาดบูชา ๙ นิ้ว (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (โค้ด + หมายเลข) (กฐินปี ๕๗)
จำนวนจัดสร้าง ๒๐ ตน
พ่อปู่ฤาษีอุทกดาบส อุดผงฝังตะกรุด ขนาดบูชา ๙ นิ้ว (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (โค้ด + หมายเลข) (กฐินปี ๕๗)
จำนวนจัดสร้าง ๒๐ ตน
(ทั้งลงสีและไม่ลงสี)
ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน
ตุ๊กแกเนื้อดินวันอาทิตย์ คู่วันพฤหัสบดี                    (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง
ตุ๊กแกเนื้อดินวันจันทร์ คู่วันพุธกลางวัน                    (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง
ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน
ตุ๊กแกเนื้อดินวันอังคาร คู่วันศุกร์                            (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง
ตุ๊กแกเนื้อดินวันเสาร์ คู่วันพุธกลางคืน                     (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ฝังตะกรุดอุดผง + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ทุกวันรวม ๒,๕๐๐ ตัว 
ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน
ตุ๊กแกคู่เนื้อผง ฝังพลอย ตะกรุด                             (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ๒๐๐ ตัว
ตุ๊กแกเนื้อดิน อุดผงฝังตะกรุด                                (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง แปดสีรวม ๒,๓๓๔ ตัว
ตุ๊กแกตะกั่ว ตุ๊กแกตะกั่ว ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่ว                                                    (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ทุกตัว โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ตะกั่วเล็ก ๕๐๐ ตัว
ตุ๊กแกเนื้อดิน อุดผงฝังตะกรุด ขนาดบูชา ๖ นิ้ว        (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง แปดสีรวม ๖๐๐ ตัว
ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน
ตุ๊กแกเนื้อดิน ฝังตะกรุด                                        (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง แปดสีรวม ๑,๕๐๐ ตัว
ตุ๊กแกเนื้อดิน ฝังตะกรุด                                        (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง แบบไม่ตัดปีก ๕๐ ตัว
ผ้ายันต์พระราหูคู่ ผ้ายันต์พระราหูคู่ จรเข้เนื้อดิน จรเข้เนื้อดิน
ผ้ายันต์พระราหูคู่ แดง ดำ                                   (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ๒๐๐ ผืน
จรเข้เนื้อดิน ขนาดบูชา ๕ นิ้วครึ่ง                        (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  อุดผงฝังตะกรุด ๓๐ ตัว
เสือว่าน เสือว่าน ฤาษีอุทกดาบส ฤาษีอุทกดาบส
เสือเนื้อว่านฝังตะกรุด                                           (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด)  วัตถุมงคล เสาร์ห้า ๕๗
จำนวนจัดสร้าง  ๑,๐๐๐ ตัว  
ฤาษีอุทกดาบส                                                    (พ.ศ.๒๕๕๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง เนื้อโลหะผสม ๑,๐๐๐ ตน เนื้อเงืน ๔๐ ตน
ฤาษีอุทกดาบส ฤาษีอุทกดาบส ฤาษีอุทกดาบส ฤาษีอุทกดาบส
ฤาษีอุทกดาบส รุ่นกฐิน ๕๘                                 (พ.ศ.๒๕๕๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ฝังตะกรุดอุดผง ๑,๒๐๐ ตน
ฤาษีอุทกดาบสเทช่อ ๑๖ องค์ รุ่นกฐิน ๕๘               (พ.ศ.๒๕๕๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ๑๐ ช่อ
มีดหมอ มีดหมอ เสือไม้แกะ เสือไม้แกะ
มีดหมอเหล็กน้ำพี้ รุ่นแรก รุ่นกฐิน ๕๘                  (พ.ศ.๒๕๕๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ขนาด ๕ นิ้ว สร้าง ๒๕ เล่ม  ๙ นิ้ว สร้าง ๖ เล่ม
เสือไม้แกะ รุ่นกฐิน ๕๘                                       (พ.ศ.๒๕๕๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ฝังตะกรุดอุดผง ๑๐๐ ตัว
ฤาษีอุทกดาบส ฤาษีอุทกดาบส ฤาษีอุทกดาบส ฤาษีอุทกดาบส
เศียรฤาษีผสมแร่ รุ่นกฐิน ๕๘                                 (พ.ศ.๒๕๕๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ๕๐ เศียร
ฤาษีเนื้อทองแดงยอดธง                                      (พ.ศ.๒๕๕๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม (รุ่นกฐิน ๕๘)
จำนวนจัดสร้าง ๕๐ ตน
 
              Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                   Back
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
                                       
Home | Contact Us | Copyright© 2007-2017 www.phangpra.com All rights reserved