banner
 
   แผงพระดอทคอม
หลวงพ่อหล่ำ  หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม 11
    วัตถุมงคลหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม ที่สร้างขึ้นไว้ตามวัดต่างๆ ที่ได้จำพรรษาที่วัดบางหญ้าแพรก วัดคลองบางปิ้ง
วัดพระไกรสีห์น้อย วัดคลองยายดำ และวัดสามัคคีธรรมได้ ถูกรวบรวบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ พระ ตุ๊กแก
หลวงพ่อหล่ำ บูชาได้ถูกรุ่นถูกที่
   ทั้งนี้ได้รวบรวมวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ตุ๊กแก ตะกรุด รวมถึงผ้ายันต์ และรูปภาพ ของหลวง
ปู่หล่ำ (หลวงพ่อหล่ำ สิริธัมโม) วัดสามัคคีธรรม
    ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอหามาได้นำเสนอให้กับท่าน
เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
รวมถึงประวัติของหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม เจ้าตำรับ
"ตุ๊กแกเรียกทรัพย์"
 
โฆษณา

   ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ธง

ที่หลวงพ่อหล่ำ สร้างในยุคต่างๆ
.
          ขอขอบพระคุณ

พระมหาวิบูลย์ กิจฺจสาโร
คุณประยูร เต็มอ้น
คุณสุรชัย ศักดารณรงค์
คุณกฤษ แจ่มจันทร์
คุณนิกุล เทาอินทร์จันทร์

   ผู้เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล
รูปเหมือน รูปเหมือน ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ
รูปเหมือนเนื้อผงฝังตะกรุด                                    (พ.ศ.๒๕๕๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม (รุ่นกฐิน ๕๘)
จำนวนจัดสร้าง ๑๒๕ องค์
ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ                                          (พ.ศ.๒๕๕๘)
ออกวัดสามัคคีธรรม (กฐินปี ๕๘)
จำนวนจัดสร้าง คละสี ๑,๐๐๐ ผืน
ตุ๊กแกคู่ ตุ๊กแกคู่ ตุ๊กแกคู่ ตุ๊กแกคู่
ตุ๊กแกคู่เนื้อผงฝังพลอย                                        (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  รุ่นไหว้ครู ๕๙ 
จำนวนจัดสร้าง ๑๒๐๐ ตัว
ตุ๊กแกคู่เนื้อดินเผา                                               (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  รุ่นไหว้ครู ๕๙ 
จำนวนจัดสร้าง ๔๔๕๒ ตัว
ตุุ๊กแกดินเผา ตุุ๊กแกดินเผา นางตุ๊กตากายสิทธิ์ นางตุ๊กตากายสิทธิ์
ตุ๊กแกเนื้อดินเผาฝังพลอย ๓ นิ้ว                             (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  รุ่นไหว้ครู ๕๙ 
จำนวนจัดสร้าง ๑๕๐๘ ตัว
แม่นางตุ๊กตากายสิทธิ์เนื้อผง                                  (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  รุ่นไหว้ครู ๕๙ 
จำนวนจัดสร้าง ๕๐๐ ตน
หลวงพ่อโต หลวงพ่อโต ปู่ชีวก ปู่ชีวก
หลวงพ่อโตเนื้อดินจารมือฝังตะกรุด                      (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (แจกงานกฐิน ๕๙)
จำนวนจัดสร้าง  ๒๒๔๘ องค์
ปู่ชีวกโกมารภัจจ์เนื้อดินฝังตะกรุด                          (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  อายุวัฒนะมงคล ๕๙
จำนวนจัดสร้าง   ๑๙๖๘ องค์
ปู่ชีวก ปู่ชีวก เศียรฤาษี เศียรฤาษี
ปู่ชีวกโกมารภัจจ์เนื้อผงฝังตะกรุด                          (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  อายุวัฒนะมงคล ๕๙
จำนวนจัดสร้าง   ๑๓๐๐ องค์
เศียรพ่อแก่เนื้อดินฝังตะกรุด                                 (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  ภาณยักษ์ ๕๙ 
จำนวนจัดสร้าง    ๑๐๐๐ องค์
เศียรฤาษี เศียรฤาษี เศียรฤาษี เศียรฤาษี
เศียรพ่อแก่เนื้อผงฝังตะกรุด                                 (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  ภาณยักษ์ ๕๙ 
จำนวนจัดสร้าง   ๑๒๐๐ องค์
เศียรพ่อแก่เนื้อโลหะอุดผงฝังตะกรุด                      (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  ภาณยักษ์ ๕๙ 
จำนวนจัดสร้าง ๕๐๐ องค์
เวสสุวรรณ เวสสุวรรณ เวสสุวรรณ เวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณเนื้อชนวนแผ่นจาร                          (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง   พิมพ์เล็ก ๒๐๐ องค์
ท้าวเวสสุวรรณเนื้อโลหะผสม                                 (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง   พิมพ์ใหญ่ ๙๙๙ องค์      พิมพ์เล็ก ๑๒๐๐ องค์
เวสสุวรรณ เวสสุวรรณ เสื้อยันต์ เสื้อยันต์
ท้าวเวสสุวรรณเนื้อเหล็กไหลเงินยวง                      (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง   พิมพ์ใหญ่ ๒๐๐ องค์       พิมพ์เล็ก ๒๐๐ องค์
เสื้อยันต์                                                              (พ.ศ.๒๕๕๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  รุ่นไหว้ครู ๕๙ 
จำนวนจัดสร้าง ๑๐ ตัว
เชือกคาด เชือกคาด ปู่ฤาษีอุทกดาบส ปู่ฤาษีอุทกดาบส
เชือกข้อมือ เชือกคาดเอว เชือกคาดตะกรุด ๙ ดอก   (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ข้อมือ ๒๐ เส้น คาดเอว ๒๐ เส้น ตะกรุด ๒๐ เส้น
เข็มกลัดปู่ฤาษีอุทกดาบส เสาร์ ๕                           (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ออกงานไหว้ครู ปี ๖๐)
จำนวนจัดสร้าง  ๕๐๐ อัน
 
              Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                  Back
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
                                       
Home | Contact Us | Copyright© 2007-2018 www.phangpra.com All rights reserved