banner
 
   แผงพระดอทคอม
หลวงพ่อหล่ำ  หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม 12
    วัตถุมงคลหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม ที่สร้างขึ้นไว้ตามวัดต่างๆ ที่ได้จำพรรษาที่วัดบางหญ้าแพรก วัดคลองบางปิ้ง
วัดพระไกรสีห์น้อย วัดคลองยายดำ และวัดสามัคคีธรรมได้ ถูกรวบรวบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ พระ ตุ๊กแก
หลวงพ่อหล่ำ บูชาได้ถูกรุ่นถูกที่
   ทั้งนี้ได้รวบรวมวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ตุ๊กแก ตะกรุด รวมถึงผ้ายันต์ และรูปภาพ ของหลวง
ปู่หล่ำ (หลวงพ่อหล่ำ สิริธัมโม) วัดสามัคคีธรรม
    ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอหามาได้นำเสนอให้กับท่าน
เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
รวมถึงประวัติของหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม เจ้าตำรับ
"ตุ๊กแกเรียกทรัพย์"
 
โฆษณา

   ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ธง

ที่หลวงพ่อหล่ำ สร้างในยุคต่างๆ
.
          ขอขอบพระคุณ

พระมหาวิบูลย์ กิจฺจสาโร
คุณประยูร เต็มอ้น
คุณสุรชัย ศักดารณรงค์
คุณกฤษ แจ่มจันทร์
คุณนิกุล เทาอินทร์จันทร์

   ผู้เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล
แผ่นยันต์สิงห์ แผ่นยันต์สิงห์ แผ่นยันต์สิงห์ แผ่นยันต์สิงห์
แผ่นยันต์สิงห์ ฝังตะกรุดอุดผง                               (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  อายุวัฒนะมงคล ๘๘
จำนวนจัดสร้าง  ๘๘ อัน
แผ่นยันต์สิงห์ ฝังตะกรุดอุดผง                               (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  อายุวัฒนะมงคล ๘๘
จำนวนจัดสร้าง  ๘๘ อัน
นางตุ๊กตา นางตุ๊กตา นางตุ๊กตา นางตุ๊กตา
แม่นางตุ๊กตากายสิทธิ์เนื้อโลหะ ขนาดบูชา             (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข) อายุวัฒนะมงคล ๘๘
จำนวนจัดสร้าง หน้าตัก ๕ นิ้ว ๕๐ ตน หน้าตัก ๓ นิ้ว ๑๐๐ ตน
แม่นางตุ๊กตากายสิทธิ์เนื้อโลหะผสม                       (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข) อายุวัฒนะมงคล ๘๘
จำนวนจัดสร้าง พิมพ์เล็ก ๑๐๐๐ ตน
ตะกรุด เข้มกลัด เบี้ยแก้ เบี้ยแก้
ตะกรุดเงิน อังคาร ๙  เข็มกลัด แจกวันงาน            (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข) อายุวัฒนะมงคล ๘๘
จำนวนจัดสร้าง  ตะกรุด ๑๐๐ ดอก  เข้มกลัด ๑๐๐๐ อัน
เบี้ยแก้                                                                (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข) งานกฐิน ๖๐
จำนวนจัดสร้าง ๓๖ ตัว
ล็อกเก็ต ล็อกเก็ต ล็อกเก็ต ล็อกเก็ต
ล็อกเก็ต อังคาร ๙ รูปสี่เหลี่ยม เสกไตรมาส             (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  งานกฐิน ๖๐
จำนวนจัดสร้าง ๑๐๐ อัน
ล็อกเก็ต อังคาร ๙ รูปสี่เหลี่ยม เสกไตรมาส             (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข)  งานกฐิน ๖๐
จำนวนจัดสร้าง ๑๐๐ อัน
หมอชีวก หมอชีวก เหรียญแปดเหลี่ยม เหรียญแปดเหลี่ยม
หมอชีวกโกมารภัจจ์ เนื้อผง                                  (พ.ศ.๒๕๖๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม แจกงานกฐิน ๖๐
จำนวนจัดสร้าง ๘๐๐ องค์
เหรียญแปดเหลี่ยมพญาราชสีห์                              (พ.ศ.๒๕๖๑)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข) อายุวัฒนะมงคล ๘๙
จัดสร้าง เนื้อชนวนแผ่นยันต์ ๑๐๐ เหรียญ  นวะ ๑๐๐ เหรียญ
เหรียญแปดเหลี่ยม เหรียญแปดเหลี่ยม เหรียญแปดเหลี่ยม เหรียญแปดเหลี่ยม
เหรียญแปดเหลี่ยมพญาราชสีห์                              (พ.ศ.๒๕๖๑)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข) อายุวัฒนะมงคล ๘๙
จัดสร้าง เนื้อเงิน ๘๙ เหรียญ กะไหล่ทอง+เงิน ๑๐๐ + ๑๐๐ เหรียญ
เหรียญแปดเหลี่ยมพญาราชสีห์                              (พ.ศ.๒๕๖๑)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข) อายุวัฒนะมงคล ๘๙
จัดสร้าง มันปู ผิวไฟไม่เจาะรู ๕๐+๕๐ เจาะรู ๑,๐๐๐ เหรียญ
ตุ๊กแกจิ๋ว ตุ๊กแกจิ๋ว ตุ๊กแกจิ๋ว ตุ๊กแกจิ๋ว
ตุ๊กแกโลหะจิ๋วอุดผง                                              (พ.ศ.๒๕๖๑)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข) อายุวัฒนะมงคล ๘๙
จัดสร้าง ทองเหลือง ๓,๐๐๐ ตัว ทองแดง ๑,๐๐๐ ตัว
ตุ๊กแกโลหะจิ๋วอุดผง                                              (พ.ศ.๒๕๖๑)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด+หมายเลข) อายุวัฒนะมงคล ๘๙
จัดสร้าง เนื้อเงิน ๑๐๐ ตัว สัมฤทธิ์ ๑,๐๐๐ ตัว
       
   
       
   
       
   
 
              Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                    Back
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
                                       
Home | Contact Us | Copyright© 2007-2019 www.phangpra.com All rights reserved