banner
 
   แผงพระดอทคอม
หลวงพ่อหล่ำ  หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม 5
    วัตถุมงคลหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม ที่สร้างขึ้นไว้ตามวัดต่างๆ ที่ได้จำพรรษาที่วัดบางหญ้าแพรก วัดคลองบางปิ้ง
วัดพระไกรสีห์น้อย วัดคลองยายดำ และวัดสามัคคีธรรมได้ ถูกรวบรวบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ พระ ตุ๊กแก
หลวงพ่อหล่ำ บูชาได้ถูกรุ่นถูกที่
   ทั้งนี้ได้รวบรวมวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ตุ๊กแก ตะกรุด รวมถึงผ้ายันต์ และรูปภาพ ของหลวง
ปู่หล่ำ (หลวงพ่อหล่ำ สิริธัมโม) วัดสามัคคีธรรม
    ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอหามาได้นำเสนอให้กับท่าน
เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
รวมถึงประวัติของหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม เจ้าตำรับ
"ตุ๊กแกเรียกทรัพย์"
 
โฆษณา

   ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ธง

ที่หลวงพ่อหล่ำ สร้างในยุคต่างๆ


เปิดราคา หลวงพ่อหล่ำ
        Sold!

ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วขนาดบูชา
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วใหญ่
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วเล็ก
ตุ๊กแกสาริกา
ตะกรุดหนังเสือ
หน้ากากเสือรุ่นแรก
ล๊อกเกตเต็มองค์รุ่นแรก
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ บูชารุ่นแรก
.
          ขอขอบพระคุณ

พระมหาวิบูลย์ กิจฺจสาโร
คุณประยูร เต็มอ้น
คุณสุรชัย ศักดารณรงค์
คุณกฤษ แจ่มจันทร์
คุณนิกุล เทาอินทร์จันทร์

   ผู้เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล
นางตุ๊กตา นางตุ๊กตา เวสสุวรรณปี ๕๐ เวสสุวรรณปี ๕๐
แม่นางตุ๊กตากายสิทธิ์ เนื้อผงคลุกรัก                      (พ.ศ.๒๕๔๙)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ยกซุ้มวัดสามัคคีธรรม)
จำนวนจัดสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
.
ท้าวเวสสุวรรณ บูชา                                              (พ.ศ.๒๕๕๐)
ท้าวเวสสุวรรณ ห้อยคอ                                          (พ.ศ.๒๕๕๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง บูชา ๑๕๐ องค์ / ห้อยคอ  ๕,๕๘๕ รวมทุกเนื้อ
ตุ๊กแกปี ๕๐ ตุ๊กแกปี ๕๐ ตุ๊กแกไม้ขนุน ตุ๊กแกไม้ขนุน
ตุ๊กแก งาแกะ                                                       (พ.ศ.๒๕๕๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง   ๑๐๐ ตัว
ตุ๊กแก ไม้ขนุน                                                     (พ.ศ.๒๕๕๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง   ๑๕๐ ตัว
ตุ๊กแกผง ตุ๊กแกผง ตุ๊กแกปี ๕๐ ตุ๊กแกปี ๕๐
ตุ๊กแก เนื้อปูนผสมผง                                           (พ.ศ.๒๕๕๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง   ๕๐๐ ตัว
ตุ๊กแก เนื้อดินเผา                                                  (พ.ศ.๒๕๕๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง   ตุ๊กแกฝังตะกรุด ๓๐๐ / ไม่ฝัง ๑,๓๐๐
ตะกรุดอกแตก ตะกรุดลูกปืน รวยไม่รู้เลิกปี ๕๐ รวยไม่รู้เลิกปี ๕๐
ตะกรุดอกแตก / ตะกรุดลูกปิน                              (พ.ศ.๒๕๕๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง อกแตก ๑,๐๐๐ ดอก / ลูกปืน ๑๕๐ ดอก
นางพญา หลังยันต์                                               (พ.ศ.๒๕๕๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง ๑,๕๙๓ องค์
ราหูปี ๕๐ ราหูปี ๕๐ ๑๒ราศีปี ๕๑ ๑๒ราศีปี ๕๑
ราหู ไม่กะท้อนใหญ่ / เล็ก                                     (พ.ศ.๒๕๕๐)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ใหญ่ ๑๐๐ ชิ้น  / เล็ก ๑๐๐ ชิ้น
๑๒ บารมีเทพเจ้า                                                (พ.ศ.๒๕๕๑)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)
ปิดตาปี ๕๑ ปิดตาปี ๕๑ กริ่งปี ๕๑ กริ่งปี ๕๑
ปิดตา งาช้างแกะ                                                 (พ.ศ.๒๕๕๑)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง   งา ๑๒๐ องค์
กริ่งสิริธัมโม ฉลองอายุ ๘๐ กริ่ง ไภสัชชยคุรุ (บูชา)   (พ.ศ.๒๕๕๑)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ๕๐๐ องค์
นางตุ๊กตา นางตุ๊กตา ปิดตา ลอยองค์ ปิดตา ลอยองค์
นางตุ๊กตา ลอยองค์                                               (พ.ศ.๒๕๕๑)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง ๖๐ องค์
ปิดตา ลอยองค์                                                     (พ.ศ.๒๕๕๒)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง ไม่ชุบรัก ๑,๐๐๐ / ชุบรัก ๕๐ องค์
ตุ๊กแกปี ๕๒ ตุ๊กแกปี ๕๒ ตุ๊กแกเรียกทรัพย์ ตุ๊กแกเรียกทรัพย์
ตุ๊กแก บรรจุใต้โบสถ์                                            (พ.ศ.๒๕๕๒)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)
ตุ๊กแกเรียกทรัพย์                                                 (พ.ศ.๒๕๕๒)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ๑,๐๐๐ ตัว
ตะกรุดหนังเสือ ตะกรุดไผ่ตัน เสืออาคม เสืออาคม
ตะกรุดหนังเสือ                                                    (พ.ศ.๒๕๕๓)
ตะกรุดไผ่ตัน เล็ก ใหญ่  (รุ่นเสาร์ห้า ไหว้ครู)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  หนังเสือ ๑๕๐ / ไผ่ตัน ๔๐๐ ดอก
เสืออาคม เสาร์ห้า                                                 (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง เล๊ก ๒,๐๐๐ ตัว
                       ใหญ่ ๑๐๐ ตัว
 
                Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                     Back
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
                                                        
Home | Contact Us | Copyright© 2007-2017 www.phangpra.com All rights reserved