banner
 
   แผงพระดอทคอม
หลวงพ่อหล่ำ  หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม 6
    วัตถุมงคลหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม ที่สร้างขึ้นไว้ตามวัดต่างๆ ที่ได้จำพรรษาที่วัดบางหญ้าแพรก วัดคลองบางปิ้ง
วัดพระไกรสีห์น้อย วัดคลองยายดำ และวัดสามัคคีธรรมได้ ถูกรวบรวบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ พระ ตุ๊กแก
หลวงพ่อหล่ำ บูชาได้ถูกรุ่นถูกที่
   ทั้งนี้ได้รวบรวมวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ตุ๊กแก ตะกรุด รวมถึงผ้ายันต์ และรูปภาพ ของหลวง
ปู่หล่ำ (หลวงพ่อหล่ำ สิริธัมโม) วัดสามัคคีธรรม
    ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอหามาได้นำเสนอให้กับท่าน
เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
รวมถึงประวัติของหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม เจ้าตำรับ
"ตุ๊กแกเรียกทรัพย์"
 
โฆษณา

   ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ธง

ที่หลวงพ่อหล่ำ สร้างในยุคต่างๆ


เปิดราคา หลวงพ่อหล่ำ
        Sold!

ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วขนาดบูชา
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วใหญ่
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วเล็ก
ตุ๊กแกสาริกา
ตะกรุดหนังเสือ
หน้ากากเสือรุ่นแรก
ล๊อกเกตเต็มองค์รุ่นแรก
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ บูชารุ่นแรก
.
          ขอขอบพระคุณ

พระมหาวิบูลย์ กิจฺจสาโร
คุณประยูร เต็มอ้น
คุณสุรชัย ศักดารณรงค์
คุณกฤษ แจ่มจันทร์
คุณนิกุล เทาอินทร์จันทร์

   ผู้เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล
เชือกอาคม เชือกข้อมือ ตุ๊กแกมหาลาภปี ๕๓ ตุ๊กแกมหาลาภปี ๕๓
เชือกยันต์ /  เชือกข้อมือ  (รุ่นเสาร์ห้า)                    (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ๒๐ อัน / ๒๐ เส้น
ตุ๊กแกมหาลาภ  (รุ่นไหว้ครู)                                   (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ๑,๐๐๐ ตัว
จรเข้เฝ้าทรัพย์ สติ๊กเกอร์ ตุ๊กแกไม้ตะเคียน ตุ๊กแกไม้ตะเคียน
จรเข้เฝ้าทรัพย์ /  สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์                    (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จัดสร้าง  จรเข้ ๗๕๐ ตัว / รถยนต์ ๕,๐๐๐
                                      รถจักรยานยนต์ ๕,๐๐๐
ตุ๊กแกไม้ตะเคียน (รุ่นไหว้ครู)                               (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จัดสร้าง    ตะเคียน ๑๐๐ ตัว
.
สีผึ้ง สีผึ้ง ธงชัย ธงชัย
สีผึ้งฝังตุ๊กแกสาริกา  (รุ่นไหว้ครู)                           (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จัดสร้าง สีผึ้งเล็กตุ๊กแก ๑ ตัว ๕๐๐ ตลับ
            สีผึ้งใหญ่ตุ๊กแก ๒ ตัว ๕๐๐ ตลับ
ธงชัย (รุ่นอายุวัฒนมงคล ๘๑)                               (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง ๕๓ ผืน
.
หน้ากากเสือ หน้ากากเสือ ตะกรุดหนังเสือ ตะกรุดหนังเสือ
็หน้ากากเสือ (รุ่นฉลองอายุ ๘๑)                          (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ๑๓๐ ชิ้น (โค้ด + หมายเลข)
ตะกรุดหนังเสือ (รุ่นฉลองอายุ ๘๑)                         (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ๑๐๐ ดอก (โค้ด + หมายเลข)
หนุมาน หนุมาน หนุมาน หนุมาน
หนุมานไม้มะยมตายพรายแกะ (เสาร์ห้า)                (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ๑๐๐ องค์ (โค้ด + หมายเลข)
หนุมานไม้มงคล (เสาร์ห้า)                                    (พ.ศ.๒๕๕๓)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ๑๐๐ องค์ (โค้ด + หมายเลข)
ตุ๊กแกบูชา ตุ๊กแกบูชา ตุ๊กแกตะกั่ว ตุ๊กแกตะกั่ว
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่ว ขนาดบูชา                                    (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกตัว โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง เนื้อตะกั่ว ๓๒ ตัว (รุ่นโภคทรัพย์)
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่ว (รุ่นโภคทรัพย์)                             (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ทุกตัว โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ตะกั่วเล็ก ๒๐๐ ตัว
ตุ๊กแกตะกั่ว ตุ๊กแกตะกั่ว ตุ๊กแกบูชา ตุ๊กแกบูชา
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่ว (รุ่นโภคทรัพย์)                             (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ทุกตัว โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ตะกั่วใหญ่ ๒๐๐ ตัว
ตุ๊กแกเนื้อดิน ขนาดบูชา                                       (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกตัว โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง เนื้อดิน ๒๐๐ ตัว (รุ่นโภคทรัพย์)
ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกไม้ตะเคียน ตุ๊กแกไม้ตะเคียน
ตุ๊กแกโภคทรัพย์                                                  (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง เนื้อดิน ๑,๕๐๐ ตัว
ตุ๊กแกไม้ตะเคียน (รุ่นโภคทรัพย์)                          (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกตัว โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง เนื้อไม้แกะ ๑๕๐ ตัว
เขี้ยวจรเข้ จรเข้เนื้อดิน ตุ๊กแกสาริกา ตุ๊กแกสาริกา
เขี้ยวจรเข้ / จรเข้เนื้อดิน                                      (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกตัว โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง เขี้ยวแกะ ๕๐ ชิ้น / ดิน ๕๐๐ ตัว
ตุ๊กแกสาริกาเนื้อเงิน รุ่นโภคทรัพย์                         (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง เงิน ๕๐๐ ตัว (รุ่นโภคทรัพย์)
ตุ๊กแกสาริกา ตุ๊กแกสาริกา นางตุ๊กตากายสิทธิ์ นางตุ๊กตากายสิทธิ์
ตุ๊กแกสาริกาทองแดง                                          (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง ทองแดง ๓,๐๐๐ ตัว
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ (รุ่นเสาร์ห้า)                             (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม   (โค้ด )
จำนวนจัดสร้าง  ขนาด ๑.๕ ซ.ม. ๑,๐๐๐ องค์
สมเด็จเนื้อดินเผา สมเด็จเนื้อดินเผา นางตุ๊กตากายสิทธิ์ นางตุ๊กตากายสิทธิ์
สมเด็จเนื้อดินเผา                                              (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม (แจกกฐิน)
จำนวนจัดสร้าง  ๑,๐๐๐ องค์ / ดินผสมแร่ (แจกที่บึงกาฬ) ๒,๐๐๐
ผ้ายันต์ หนุมานอมพลับพลา                                 (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม (แจกลูกศิษย์มาช่วยงาน)
จำนวนจัดสร้าง (สร้างจากผ้าห่อศพ) ๒๐๐ ผืน
 
                  Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                   Back
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
 
Home | Contact Us | Copyright© 2007-2017 www.phangpra.com All rights reserved