banner
 
   แผงพระดอทคอม
หลวงพ่อหล่ำ  หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม 7
    วัตถุมงคลหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม ที่สร้างขึ้นไว้ตามวัดต่างๆ ที่ได้จำพรรษาที่วัดบางหญ้าแพรก วัดคลองบางปิ้ง
วัดพระไกรสีห์น้อย วัดคลองยายดำ และวัดสามัคคีธรรมได้ ถูกรวบรวบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ พระ ตุ๊กแก
หลวงพ่อหล่ำ บูชาได้ถูกรุ่นถูกที่
   ทั้งนี้ได้รวบรวมวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ตุ๊กแก ตะกรุด รวมถึงผ้ายันต์ และรูปภาพ ของหลวง
ปู่หล่ำ (หลวงพ่อหล่ำ สิริธัมโม) วัดสามัคคีธรรม
    ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอหามาได้นำเสนอให้กับท่าน
เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
รวมถึงประวัติของหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม เจ้าตำรับ
"ตุ๊กแกเรียกทรัพย์"
 
โฆษณา

   ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ธง

ที่หลวงพ่อหล่ำ สร้างในยุคต่างๆ


เปิดราคา หลวงพ่อหล่ำ
        Sold!

ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วขนาดบูชา
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วใหญ่
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วเล็ก
ตุ๊กแกสาริกา
ตะกรุดหนังเสือ
หน้ากากเสือรุ่นแรก
ล๊อกเกตเต็มองค์รุ่นแรก
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ บูชารุ่นแรก
.
          ขอขอบพระคุณ

พระมหาวิบูลย์ กิจฺจสาโร
คุณประยูร เต็มอ้น
คุณสุรชัย ศักดารณรงค์
คุณกฤษ แจ่มจันทร์
คุณนิกุล เทาอินทร์จันทร์

   ผู้เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ นางตุ๊กตากายสิทธิ์ นางตุ๊กตากายสิทธิ์ นางตุ๊กตากายสิทธิ์
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ เสาร์ห้า (เต็มองค์รุ่นแรก)         (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม   (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  หน้าตัก ๕ นิ้ว ๕๐ องค์
ตุ๊กตากายสิทธิ์ (เนื้อดินรุ่นสอง)                             (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม   (โชคลาภ ค้าขายดีเยี่ยม)
จำนวนจัดสร้าง  หน้าตัก ๕ นิ้ว ๕๐ องค์
พ่อปู่อุทกดาบส พ่อปู่อุทกดาบส ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน
พ่อปู่อุทกดาบส (รุ่นเสาร์ห้า)                                 (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม   (โค้ด )
จำนวนจัดสร้าง  ตะกรุด ๒ ๓ ดอก ๔๐๘ ตน
ตุ๊กแกเนื้อดิน (รุ่นเสาร์ห้า)                                    (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม ( โค้ด )
จำนวนจัดสร้าง 
ตะกรุดมหานิยม พระเจ้าเปล่งรัศมี พิฆเนศ พิฆเนศ
ตะกรุดมหานิยม (ดำ) พระเจ้าเปล่งรัศมี (แดง)       (พ.ศ.๒๕๕๔)
วัดสามัคคีธรรม   (โค้ด ) รุ่นอายุวัฒนะมงคล ๘๒
จำนวนจัดสร้าง  ประเภทละ ๕๐๐ ดอก
พิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ                            (พ.ศ.๒๕๕๔)
วัดสามัคคีธรรม   (รุ่นอายุวัฒนะมงคล ๘๒)
จำนวนจัดสร้าง ๑,๐๐๐ องค์
นางกวักเนื้อดิน นางกวักเนื้อดิน พระราหูตาพลอย พระราหู
็นางกวักเนื้อดินอุดผง                                           (พ.ศ.๒๕๕๔)
ออกวัดสามัคคีธรรม (รุ่นอายุวัฒนะมงคล ๘๒)
จำนวนจัดสร้าง  ๑,๐๐๐ องค์
พระราหูเนื้อดินเผาอุดผงกะลา                               (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง ธรรมดา ๕๐๐ องค์ ตาพลอย ๕๐๐ องค์
พระราหูตาพลอย พระราหูตาพลอย ราหูกะลาแกะ ราหูกะลาแกะ
พระราหูเนื้อดินเผาอุดผงกะลา                              (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ตาพลอยกลม ๑,๐๐๐ องค์
ราหูเต็มใบ กะลาแกะตาเดียว                                (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง เต็มใบ ๑๒ ชิ้น ตาเดียวแกะ ๑๐๘
ราหูกะลาแกะ ราหูกะลาแกะ ล๊อกเก็ต ล๊อกเก็ต
พระราหูกะลามหาอุตม์แกะ                                   (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง กะลามหาอุตม์แกะ ๑๖ ชิ้น
ล๊อกเก็ตเต็มองค์รุ่นแรก                                       (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง หลังฝังตู๊กแกเงิน ๕๐ ชิ้น  
ล๊อกเก็ต ล๊อกเก็ต ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน
ล๊อกเก็ตเต็มองค์รุ่นแรก                                       (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง หลังฝังตู๊กแกทองแดง ๑๕๐ ชิ้น  
ตุ๊กแกเล็ก (รุ่นบูรณะกุฏิปริยัติ)                              (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง   ๕,๐๐๐ ตัว
ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกบูชา ตุ๊กแกบูชา
ตุ๊กแกขนาด ๖ นิ้ว                                                 (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง   ๕๐๐ ตัว
ตุ๊กแกบูชา ขนาดใหญ่                                          (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง   ๕๐ ตัว
ปู่ฤาษี ปู่ฤาษี พระราหู พระราหู
ปู่ฤาษีอุกทกดาบส ไม้แดง ไม้ขนุน                        (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง   ๓๐ องค์
ปู่ฤาษีอุกทกดาบสบูชา ๕ นิ้ว                                (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง    ๕๐ องค์
 
                           Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                    Back
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
                  
Home | Contact Us | Copyright© 2007-2017 www.phangpra.com All rights reserved