banner
 
   แผงพระดอทคอม
หลวงพ่อหล่ำ  หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม 8
    วัตถุมงคลหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม ที่สร้างขึ้นไว้ตามวัดต่างๆ ที่ได้จำพรรษาที่วัดบางหญ้าแพรก วัดคลองบางปิ้ง
วัดพระไกรสีห์น้อย วัดคลองยายดำ และวัดสามัคคีธรรมได้ ถูกรวบรวบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ พระ ตุ๊กแก
หลวงพ่อหล่ำ บูชาได้ถูกรุ่นถูกที่
   ทั้งนี้ได้รวบรวมวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ตุ๊กแก ตะกรุด รวมถึงผ้ายันต์ และรูปภาพ ของหลวง
ปู่หล่ำ (หลวงพ่อหล่ำ สิริธัมโม) วัดสามัคคีธรรม
    ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอหามาได้นำเสนอให้กับท่าน
เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
รวมถึงประวัติของหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม เจ้าตำรับ
"ตุ๊กแกเรียกทรัพย์"
 
โฆษณา

   ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ธง

ที่หลวงพ่อหล่ำ สร้างในยุคต่างๆ


เปิดราคา หลวงพ่อหล่ำ
        Sale

ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วขนาดบูชา
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วใหญ่
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วเล็ก
ตุ๊กแกสาริกา
ตะกรุดหนังเสือ
หน้ากากเสือรุ่นแรก
ล๊อกเกตเต็มองค์รุ่นแรก
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ บูชารุ่นแรก
.
          ขอขอบพระคุณ

พระมหาวิบูลย์ กิจฺจสาโร
คุณประยูร เต็มอ้น
คุณสุรชัย ศักดารณรงค์
คุณกฤษ แจ่มจันทร์
คุณนิกุล เทาอินทร์จันทร์

   ผู้เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล
ล๊อกเก็ต ล๊อกเก็ต ล๊อกเก็ต ปิดตาปี ๕๑
ล๊อกเก็ตเต็มองค์รุ่นสอง                                       (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง หลังฝังตู๊กแกทองแดง ๑๐๐ ชิ้น  
ล๊อกเก็ตเต็มองค์รุ่นสอง                                       (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง หลังฝังตู๊กแกทองแดง ๑๐๐ ชิ้น  
ราหู ราหู นางตุ๊กตา พระราหู
ราหูเสริมดวง                                                       (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จัดสร้าง ตะกั่ว ๕๐๐ ชิ้น / ทองแดง ๕๐๐ ชิ้น  
ราหูเนื้อดิน เดี่ยว และคู่                                        (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จัดสร้าง เนื้อดินคู่ ๒,๐๐๐ ชิ้น / เดี่ยว ๒,๐๐๐ ชิ้น
พระราหู พระราหู หนุมาน หนุมาน
ราหูกะลาตาเดียว เสริมดวง                                  (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง กะลาแกะ ๓๕๐ ชิ้น  
หนุมานอมพลับพลา กะลาตาเดียวแกะ                  (พ.ศ.๒๕๕๕)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ๕๐๐ ชิ้น
ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแก ตุ๊กแก
ตุ๊กแกเนื้อดิน ๒ นิ้ว                                               (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (รุ่นฉลองอายุ ๘๔ ปี)
จำนวนจัดสร้าง ๒,๕๕๖ ตัว 
ตุ๊กแกเนื้อดิน ๗ นิ้ว                                               (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม   (รุ่นฉลองอายุ ๘๔ ปี)
จำนวนจัดสร้าง  ๑๐๐ ตัว บล๊อกโดย มหาบุญช่วย
จรเข้ จรเข้ จรเข้ จรเข้
จรเข้เนื้อดินอุดผง ๒๐ นิ้ว ขนาดบูชา                     (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ๑๐๐ ตัว
จรเข้เนื้อดินอุดผงฝังตะกรุด                                  (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ๑,๐๐๐ ตัว
ตุ๊กแกเนื้อดิน ตุ๊กแกเนื้อดิน ล๊อกเก็ต ล๊อกเก็ต
ตุ๊กแกเนื้อดิน ๓ นิ้ว                                               (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (รุ่นฉลองอายุ ๘๔ ปี)
จำนวนจัดสร้าง  ๑,๐๐๐ ตัว
ล๊อกเก็ตเต็มองค์หลังทองแดง                               (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง หลังฝังจีวร เกศา ๒๕๐ ชิ้น
ล๊อกเก็ต ล๊อกเก็ต ปู่ฤาษี ปู่ฤาษี
ล๊อกเก็ตครึ่งองค์หลังตะกั่ว                                    (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง หลังฝังจีวร เกศา ๒๕๐ ชิ้น  
ปู่ฤาษีอุกทกดาบสเนื้อดิน รุ่น ๒                             (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (รุ่นฉลองอายุ ๗ รอบ)
จำนวนจัดสร้าง   อุดผงฝังตะกรุด ๑,๐๐๐ องค์
ปู่ฤาษี ปู่ฤาษี ปู่ฤาษี ปู่ฤาษี
ปู่ฤาษีอุกทกดาบสเนื้อดินลงสี (พิเศษ)                     (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง (สร้างจำนวนจำกัดไม่กี่องค์)
ปู่ฤาษีอุกทกดาบสเนื้อดิน รุ่น ๒                             (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จัดสร้าง  อุดผง ฝังตะกรุด ผงพลอย จุ่มน้ำว่าน ๕๐ องค์
ผง ๗ รอบ ผง ๗ รอบ เหรียญ ๗ รอบ เหรียญ ๗ รอบ
ผง ๗ รอบ                                                           (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (รุ่นฉลองอายุ ๗ รอบ)
จำนวนจัดสร้าง 
เหรียญ ๗ รอบ                                                      (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (รุ่นฉลองอายุ ๗ รอบ)
จำนวนจัดสร้าง  เนื้อทองเหลือง ๑,๐๐๐ องค์
เหรียญ ๗ รอบ เหรียญ ๗ รอบ พระอุปคุต พระอุปคุต
เหรียญ ๗ รอบ                                                      (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (รุ่นฉลองอายุ ๗ รอบ)
จำนวนจัดสร้าง  เนื้อทองแดง ๑,๑๐๐ องค์
พระอุปคุตเนื้อว่าน                                                (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จำนวนจัดสร้าง  ๑๐๐ องค์
พระอุปคุต พระอุปคุต พระอุปคุต พระอุปคุต
พระอุปคุตเนื้อดินเผา     (แจกกฐิน)                        (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ฝังตะกรุดอุดผง ๑,๐๐๐ องค์
พระอุปคุตดินเผา     (แจกกฐิน)                            (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ฝังตะกรุดอุดผง จุ่มน้ำว่าน ๑,๐๐๐ องค์
เสืออาคม เสืออาคม ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ
เสืออาคมอุดผงฝังหนังเสือ                                     (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ๑,๐๐๐ ตัว
ท้าวเวสสุวรรณเนื้อผง                                            (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ภาณยักษ์ ๕๖)
จำนวนจัดสร้าง  ผังตะกรุด ๑,๐๐๐ องค์ ไม่ฝังตะกรุด ๒,๐๐๐ องค์
 
              Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                            Back
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
                                       
Home | Contact Us | Copyright© 2007-2017 www.phangpra.com All rights reserved