banner
 
   แผงพระดอทคอม
หลวงพ่อหล่ำ  หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม  9
    วัตถุมงคลหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม ที่สร้างขึ้นไว้ตามวัดต่างๆ ที่ได้จำพรรษาที่วัดบางหญ้าแพรก วัดคลองบางปิ้ง
วัดพระไกรสีห์น้อย วัดคลองยายดำ และวัดสามัคคีธรรมได้ ถูกรวบรวบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สนใจ พระ ตุ๊กแก
หลวงพ่อหล่ำ บูชาได้ถูกรุ่นถูกที่
   ทั้งนี้ได้รวบรวมวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ตุ๊กแก ตะกรุด รวมถึงผ้ายันต์ และรูปภาพ ของหลวง
ปู่หล่ำ (หลวงพ่อหล่ำ สิริธัมโม) วัดสามัคคีธรรม
    ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอหามาได้นำเสนอให้กับท่าน
เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
รวมถึงประวัติของหลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม เจ้าตำรับ
"ตุ๊กแกเรียกทรัพย์"
 
โฆษณา

   ผ้ายันต์ เสื้อยันต์ ธง

ที่หลวงพ่อหล่ำ สร้างในยุคต่างๆ


เปิดราคา หลวงพ่อหล่ำ
        Sale

ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วขนาดบูชา
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วใหญ่
ตุ๊กแกเนื้อตะกั่วเล็ก
ตุ๊กแกสาริกา
ตะกรุดหนังเสือ
หน้ากากเสือรุ่นแรก
ล๊อกเกตเต็มองค์รุ่นแรก
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ บูชารุ่นแรก
.
          ขอขอบพระคุณ

พระมหาวิบูลย์ กิจฺจสาโร
คุณประยูร เต็มอ้น
คุณสุรชัย ศักดารณรงค์
คุณกฤษ แจ่มจันทร์
คุณนิกุล เทาอินทร์จันทร์

   ผู้เอื้อเฟื้อภาพ และข้อมูล
ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณยอดธง                                          (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ภาณยักษ์ ๕๖)
จำนวนจัดสร้าง ๕๐ ตน
ท้าวเวสสุวรรณเนื้อทองแดงรมดำ                        (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ภาณยักษ์ ๕๖)
จำนวนจัดสร้าง  ๒,๐๐๐ องค์
ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณทองเหลือง                                     (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ภาณยักษ์ ๕๖)
จำนวนจัดสร้าง  ๒,๐๐๐ องค์  
ท้าวเวสสุวรรณเนื้อเงิน                                          (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ภาณยักษ์ ๕๖)
จำนวนจัดสร้าง  ๒๐ องค์
ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ราหูดินเผา ราหูดินเผา
ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ                                          (พ.ศ.๒๕๕๖)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ภาณยักษ์ ๕๖)
จำนวนจัดสร้าง  ๒,๐๐๐ ผืน มีทั้งตอกตราปั๊ม และไม่ตอก
พระราหูเนื้อดินเผา                                              (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ๒๐๐ องค์
ปรกใบมะขาม ปรกใบมะขาม ปรกใบมะขาม ปรกใบมะขาม
ปรกใบมะขาม                                                   (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ฉลองอายุ ๘๕) แจกวันเกิด
จำนวนจัดสร้าง เนื้อเงิน ๒๐ องค์  ทองแดง ๑๐๐๐ องค์
ปรกใบมะขาม                                                  (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จัดสร้าง   เนื้อตะกั่ว ๒๐๐ องค์
นางตุ๊กตากายสิทธิ์ นางตุ๊กตากายสิทธิ์ นางตุ๊กตากายสิทธิ์ นางตุ๊กตากายสิทธิ์
แม่นางตุ๊กตากายสิทธิ์ อุดผง ขนาดบูชา ๕ นิ้ว          (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (โค้ด + หมายเลข) (กฐินปี ๕๗)
จำนวนจัดสร้าง ๓๐ ตน (ทั้งลงสีและไม่ลงสี)
แม่นางตุ๊กตากายสิทธิ์ ทองแดงรมดำ อุดผง            (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ๕๐๐ ตน
พระราหู พระราหู พระราหู พระราหู
ราหูกะลาตาเดียว ตัวผู้สีทอง เสริมดวง                   (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง กะลาแกะคละกันตัวเมีย ตัวผู้ รวม ๕๐๐ ชิ้น  
ราหูกะลาตาเดียว ตัวเมียสีแดง เสริมดวง                (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง คละกันตัวเมีย ตัวผู้ รวม ๕๐๐ ชิ้น
พระราหู พระราหู พระราหู พระราหู
ราหูดินเผาอุดผงกะลา ฝังตะกรุดหลังยันต์                (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (กฐินปี ๕๗)
จำนวนจัดสร้าง แจกงานกฐิน  ๑,๐๐๐ ชิ้น
ราหูดินเผาอุดผงกะลาตาเดียว                               (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง  ๑,๐๐๐ ชิ้น  
หนุมานอมพลับพลา หนุมานอมพลับพลา หมูว่าน หมูว่าน
หนุมานอมพลับพลา กะลาตาเดียวแกะ                   (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จำนวนจัดสร้าง ๕๐ ชิ้น
หมูทองแดงเนื้อว่าน                                             (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด)
จำนวนจัดสร้าง ไม่ฝังตะกรุด ๕๐๐ ตัว / ฝังตะกรุด ๕๐๐ ตัว  
เสือไม้ขนุน เสือไม้ขนุน ตะกรุดราชสีห์ ตะกรุดหนังเสือ
เสือไม้ขนุนอุดผง                                                  (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จัดสร้าง  ๑,๕๐๐ ตัว  
ตะกรุดราชสีห์ / ตะกรุดหนังเสือ                             (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด + หมายเลข)
จัดสร้าง ราชสีห์ ๒๘๕ ดอก / หนังสือ ๑๐๐ ดอก
ลูกอม ลูกอม ผ้ายันต์ราชสีห์ ผ้ายันต์ราชสีห์
ลูกอมผสมมวลสาร                                              (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม (ทุกชิ้น โค้ด)   วัตถุมงคล เสาร์ห้า ๕๗
จำนวนจัดสร้าง  ๑,๐๐๐ ลูก  
ผ้ายันต์ราชสีห์เดี่ยว / คู่                                         (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ทุกชิ้น โค้ด)
จำนวนจัดสร้าง  เดี่ยว ๒๐๙ ผืน / คู่ ๑๐๙ ผืน
ผ้ายันต์ราชสีห์ เชือกคาด สีผึ้ง สีผึ้ง
ผ้ายันต์ราชสีห์ / เชือกคาดเอว / เชือกข้อมือ           (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม  (ทุกชิ้น โค้ด) (รุ่นเสาร์ห้า ๕๗)
จำนวนจัดสร้าง ๒๖๐ ผืน / เอว ๑๐ เส้น / มือ ๑๐ เส้น
สีผึ้งน้ำมันกะลาตาเดียวฝังราหูดินเผา                    (พ.ศ.๒๕๕๗)
ออกวัดสามัคคีธรรม
จัดสร้าง ๒๐๐ ตลับ
 
              Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                                                                                     Back
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
                                       
Home | Contact Us | Copyright© 2007-2017 www.phangpra.com All rights reserved