banner
 
   แผงพระดอทคอม
พระอาจารย์ติ๋ว  พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ 1
  Website counter
   วัตถุมงคลที่ วัดมณีชลขัณฑ์ สร้างขึ้นในวาระต่างๆ และบรรดาลูกศิษย์ที่
ศรัทธาในพระอาจารย์ติ๋วได้ขอจัดสร้างให้ท่านปลุกเสก รวมถึงวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ที่
บรรดาลูกศิษย์นำมาถวายหลวงพ่อเพื่อให้ท่านทำการลงอักขระเลขยันต์และปลุกเสก นอก
จากนั้นยังรวมถึงพระเครื่องต่างๆ ที่พระอาจารย์ติ๋วไปร่วมปลุกเสกในงานพิธีต่างๆ
   ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอ
หามาได้นำเสนอให้กับท่าน เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
ของอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ ในโอกาสต่อไป

 
โฆษณา

ประวัติอาจารย์ติ๋ว

  เปิดราคา / sold

ผ้ายันต์องค์ครู
ภาพฉลองพัดยศ
พรหมผง

เหรียญพรหมเนื้อสัมฤทธิ์
เหรียญพรหมกลมเนื้อนวะ
เหรียญบรมครู เนื้อสัมฤทธิ์
เหรียญบรมครู เนื้อนวะโลหะ
เหรียญชินราช เนื้อสัมฤทธิ์
เหรียญหนุมานเชิญธงเงิน
เหรียญหนุมานเชิญธงนวะ
พระนวโกฏิเศรษฐี เนื้อนวะ
พระนวโกฏิเศรษฐี สัมฤทธิ์

เหรียญพิฆเนศวรนวะ
บาตรน้ำมนต์นารายณ์สิบกร
นารายณ์สิบกร เนื้อตะกั่ว

พรหมอาร์ม นวะหน้าทอง
พรหมอาร์ม เนื้อเงิน
นวโกฏิเศรษฐี เนื้อนวะ
เหรียญชินราช เนื้อเงิน
พระปิดตา รุ่นแรก
นวโกฏิเศรษฐี เนื้อสัมฤทธิ์ 
ปิดตา ฐิตวัฑฒโน ทองคำ
พระปิดตา ฐิตวัฑฒโน
ปิดตา ฐิตวัฑฒโน
.
คาถาบูชาพระ(อาจารย์ติ๋ว)
คาถาบูชารัศมีพรหม
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาบูชาพระพรหม (โชคดี)
คาถาบูชาพระนวโกฏิเศรษฐี
คาถาบูชาแหวนปลอกมีด
พิฆเนศวร พิฆเนศวร หนุมานเชิญธง หนุมานเชิญธง
เหรียญพระพิฆเนศวร   
อาจารย์ติ๋วร่วมปลุกเสก
จำนวนจัดสร้าง (ไม่แน่นอน)
                       (แจกงานประกวดพระ)
.
เหรียญหนุมานเชิญธง                                           (พ.ศ.๒๕๔๗)
อาจารย์วันชัย วัดพรหมาสตร์ ขอจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
        เนื้อทองคำ (ไม่ทราบ)          เนื้อเงินลงยา  ๑,๐๐๐ เหรียญ
        เนื้อเงิน   ๑,๐๐๐ เหรียญ      เนื้อนวะ   ๑,๐๐๐ เหรียญ
พระชินราช ชัยวัฒน อาจารย์ติ๋ว อาจารย์ติ๋ว
พระชินราช / ชัยวัฒน์   (รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์)
ลูกศิษย์จัดสร้างอาจารย์เสก    
แจกในวาระรับสมณศักดิ์ที่ พระครูวิมลญาณอุดม
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
.
เหรียญหลวงปู่ทอง                                               (พ.ศ.๒๕๔๗)
ูลูกศิษย์อาจารย์เจ๊ก ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง (โค้ดพร้อมหมายเลข)
     เนื้อทองคำ / เงิน / เงินหน้าทอง (ไม่ทราบ)
     เนื้อนวะ ๑๑๖๙ เหรียญ  เนื้อทองแดง ๓,๐๐๐ เหรียญ
แผ่นปั๊ม เจ้าพ่อพระกาฬ เม็ดผงยาจินดา ลูกอม
เจ้าพ่อพระกาฬ                                            (งานประกวดพระ)
อาจารย์ติ๋วร่วมปลุกเสก
จำนวนจัดสร้าง
         แผ่นปั๊ม (ไม่ทราบ)          เหรียญเนื้อนวะ (ไม่ทราบ)
         พระนาคปรกปั๊มลอยองค์  (ไม่ทราบ)
เม็ดผงยาจินดา / ตะกรุดลูกอม
อาจารย์จัดสร้าง / ลูกศิษย์สร้างถวาย
จำนวนจัดสร้าง
        ลูกอม เนื้อตะกั่ว (ไม่ทราบ)
                  เนื้อเงิน (ไม่ทราบ)
ร.๔ เหรียญ ร.4 ผงยาจินดามณี ผงยาจินดามณี
เหรียญ ร.4 ทรงผนวช
อาจารย์ติ๋วจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
.
ผงยาจินดามณีพิมพ์เจ้าสัว / ปางลีลา
อาจารย์ติ๋วจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
แจกเพียงบางส่วน ที่เหลืออาจารย์นำบรรจุกรุ
เศียรพรหม เศียรพรหม สิงห์งาแกะ เสือลอยองค์
เหรียญเศียรพรหม                                               (พ.ศ.๒๕๔๘)
ดร.ไมตรี ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)

.
สิงห์งาแกะ / เสือลอยองค์
อาจารย์ติ๋วลงอักขระปลุกเสก (สิงห์)
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
ลูกศิษย์นำเสือมาให้อาจารย์ติ๋วปลุกเสก (เสือ)
จำนวนจัดสร้าง  (ไม่ทราบ)
พรหมรุ่น ๒ พรหมผง เหรียญพรหม เหรียญพรหม
รูปหล่อพระพรหมบูชา / พรหมผง
พระอาจารย์เสน่ห์ วัดบวรนิเวศ ขอจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง  (โค้ดพร้อมหมายเลข)
   หน้าตัก ๙ นิ้ว ๑๙ องค์ / เนื้อผง ๑๐,๐๐๐-
์   หน้าตัก ๙ นิ้ว ปิดทอง ๙๙ องค์
   หน้าตัก ๕ นิ้ว ปิดทอง ๒๙๙ องค์
เหรียญพรหม / รัศมีพรหม
พระอาจารย์เสน่ห์ วัดบวรนิเวศ ขอจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง   (โค้ดพร้อมหมายเลข)
   เนื้อทองคำ ๙๙ องค์                 เนื้อเงินหน้าทอง ๕๙๙ องค์
   เนื้อนวะหน้าทอง ๕๙๙ องค์      เนื้อเงิน ๒๕๔๙ องค์
    เนื้อนวะ ๒๕๔๙ องค์              เนื้อสัมฤทธิ์ ๕๐๐๐ องค์
บรมครู บรมครู แหวนปอกมีด แหวนปอกมีด
เหรียญบรมครู                                                      (พ.ศ.๒๕๕๐)
พระมหาวีรธรรม วัดยานนาวา ขอจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง   (โค้ดพร้อมหมายเลข)
    เนื้อทองคำ ๙ องค์                เนื้อเงินหน้าทอง ๔๙ องค์
    เนื้อเงิน ๔๙ องค์               เนื้อนวะ ๕๔๙ องค์
    เนื้อสัมฤทธิ์ ๒,๐๐๐ องค์
แหวน รุ่นบรมครู                                                   (พ.ศ.๒๕๕๐)
พระมหาวีรธรรม วัดยานนาวา ขอจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง   (โค้ด)
       แหวน จำนวนสร้าง ๑,๐๐๐ วง
       แหวน เนื้อเงิน (ไม่ทราบ)
.
ผ้ายันต์มงกุฏพุทธเจ้า ผ้ายันต์พรหมสี่หน้า ผ้ายันต์บรมครู ผ้ายันต์ราชสีห์คู่
ผ้ายันต์มงกุฏพระพุทธเจ้า / พรหมสี่หน้า
อาจารย์ติ๋วลงอักขระปลุกเสก (จารมือ)
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
ผ้ายันต์องค์ครู / ผ้ายันต์ราชสีห์คู่
อาจารย์ติ๋วปลุกเสก
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
อาจารย์ติ๋ว อาจารย์ติ๋ว อาจารย์ติ๋ว อาจารย์ติ๋ว
ผ้ายันต์แดง / ขาว
อาจารย์ติ๋วปลุกเสก
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
ผ้ายันต์บรมครู
ในพิธีปลุกเสกหรียญบรมครู (ผ้ายันต์)
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
                                              Page: 1 2 3 4 5                                                                                                                                                Back

Home | Contact Us | Copyright© 2007-2014 www.phangpra.com All rights reserved