banner
 
   แผงพระดอทคอม
พระอาจารย์ติ๋ว  พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ 3
  Website counter
   วัตถุมงคลที่ วัดมณีชลขัณฑ์ สร้างขึ้นในวาระต่างๆ และบรรดาลูกศิษย์ที่
ศรัทธาในพระอาจารย์ติ๋วได้ขอจัดสร้างให้ท่านปลุกเสก รวมถึงวัตถุมงคลประเภทต่างๆ ที่
บรรดาลูกศิษย์นำมาถวายหลวงพ่อเพื่อให้ท่านทำการลงอักขระเลขยันต์และปลุกเสก นอก
จากนั้นยังรวมถึงพระเครื่องต่างๆ ที่พระอาจารย์ติ๋วไปร่วมปลุกเสกในงานพิธีต่างๆ
   ทางทีมงานได้รวบรวมและจัดหาวัตถุมงคล ตลอดจนเครื่องรางประเภทต่างๆ เท่าที่พอ
หามาได้นำเสนอให้กับท่าน เพื่อจะได้เป็นหลักในการพิจารณาเล่นหา และบูชาพระเครื่อง
ของอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์ ในโอกาสต่อไป

 
โฆษณา

ประวัติอาจารย์ติ๋ว

  เปิดราคา / sold

ผ้ายันต์องค์ครู
ภาพฉลองพัดยศ
พรหมผง

เหรียญพรหมเนื้อสัมฤทธิ์
เหรียญพรหมกลมเนื้อนวะ
เหรียญบรมครู เนื้อสัมฤทธิ์
เหรียญบรมครู เนื้อนวะโลหะ
เหรียญชินราช เนื้อสัมฤทธิ์
เหรียญหนุมานเชิญธงเงิน
เหรียญหนุมานเชิญธงนวะ
พระนวโกฏิเศรษฐี เนื้อนวะ
พระนวโกฏิเศรษฐี สัมฤทธิ์

เหรียญพิฆเนศวรนวะ
บาตรน้ำมนต์นารายณ์สิบกร
นารายณ์สิบกร เนื้อตะกั่ว

พรหมอาร์ม นวะหน้าทอง
พรหมอาร์ม เนื้อเงิน
นวโกฏิเศรษฐี เนื้อนวะ
เหรียญชินราช เนื้อเงิน
พระปิดตา รุ่นแรก
นวโกฏิเศรษฐี เนื้อสัมฤทธิ์ 
ปิดตา ฐิตวัฑฒโน ทองคำ
พระปิดตา ฐิตวัฑฒโน
ปิดตา ฐิตวัฑฒโน
.
คาถาบูชาพระ(อาจารย์ติ๋ว)
คาถาบูชารัศมีพรหม
คาถาบูชาพระพรหม
คาถาบูชาพระพรหม (โชคดี)
คาถาบูชาพระนวโกฏิเศรษฐี
คาถาบูชาแหวนปลอกมีด
นารายณ์สิบกร นารายณ์สิบกร เหรียญไข่ เหรียญไข่
นารายณ์สิบกร                                                    (พ.ศ.๒๕๕๒)
พระมหาวีรธรรม ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง

     เนื้อเงิน  ๑๐๘ เหรียญ           เนื้อนวโลหะ  ๑๐๘ เหรียญ
     เนื้อตะกั่ว ๑๐๘ เหรียญ          เนื้อทองแดง ๑๒,๙๐๐ เหรียญ
,
พระพรหม (รุ่นสิริสมบัติ)                                       (พ.ศ.๒๕๕๒)
อาจารย์ร่วมปลุกเสก
จำนวนจัดสร้าง (เหรียญรูปไข่ใหญ่)
     เนื้อเงินลงยา ๑๑๘ เหรียญ   เนื้อกะไหล่ทองลงยา ๑๙๘ เหรียญ
     เนื้อนวโลหะ  ๒๑๗ เหรียญ   เนื้อสัตตโลหะ ๑๙๙ เหรียญ
     เนื้อทองขาว ๒๙๙ เหรียญ    เนื้อตะกั่ว ๙๙๙ เหรียญ
เหรียญอาร์ม ไข่เล็ก นวโกฏิเศรษฐี นวโกฏิเศรษฐี
พระพรหม (รุ่นสิริสมบัติ)                                       (พ.ศ.๒๕๕๒)
อาจารย์ร่วมปลุกเสก
จำนวนจัดสร้าง (เหรียญอาร์ม)
    เนื้อนวโลหะ ๙๘ เหรียญ        เนื้อสัตตะโลหะ ๙๙ เหรียญ
    (รูปไข่เล็ก)
    เนื้อทองขาว ๙๙๙ เหรียญ     เนื้อเงินลงยา  ๑๙๘ เหรียญ
    เนื้อตะกั่วรูปไข่เล็ก รูปไข่ใหญ่ (แจกกรรมการ)
นวโกฏิเศรษฐี รุ่น ๒                                              (พ.ศ.๒๕๕๒)
พระมหาวีรธรรม ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
   บูชาหน้าตัก ๒.๗ นิ้ว ๙๙ องค์
   เนื้อทองคำ ๙ เหรียญ
   เนื้อเงิน  ๙๙ เหรียญ(แจกพร้อมพระบูชา)
   เนื้อสัมฤทธิ์ ๙๙๙ เหรียญ
รูปพระพรหม รูปพระพรหม นวโกฏิเศรษฐี นวโกฏิเศรษฐี
รูปพรหมยุคต้น ปี ๓๘ / รูปพรหม                            (พ.ศ.๒๕๕๒)
ูลูกศิษย์สร้างถวายอาจารย์
จำนวนจัดสร้าง -


.
นวโกฏิเศรษฐี รุ่น ๓                                             (พ.ศ.๒๕๕๓)
พระมหาวีรธรรม ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
    บูชาหน้าตัก ๕ นิ้ว ปิดทอง ๕๐๐ องค์
                             รมมันปู ๕๐๐ องค์
    เนื้อทองคำ - องค์           เนื้อเงิน ๙๙ องค์
    เนื้อทองแดง ๙๙๙ องค์    เนื้อกะไหล่ทอง ๑,๙๙๙ องค์
    เนื้อตะกั่ว ๙๙ องค์
    เหรียญแจกที่วัดยานนาวา จำนวนไม่ทราบ
สังกัจจายน์ สังกัจจายน์ ปิดตา ฐิตวฑฺฒโน ปิดตา ฐิตวฑฺฒโน
เหรียญสังกัจจายน์                                              (พ.ศ.๒๕๕๓)
พระมหาวีรธรรม ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
    เนื้อทองแดง จัดสร้าง ๕,๐๐๐ เหรียญ
    ส่วนหนึ่งแจกในงานเททอง สังกัจจายน์
    ส่วนหนึ่งถวายให้อาจารย์ติ๋ว
เหรียญแจกที่วัดยานนาวา
ปิดตา ฐิตวฑฺฒโน                                                (พ.ศ.๒๕๕๓)
พระมหาวีรธรรม ครูจิ๊บ ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
    ไม่มีตะกรุด จัดสร้าง ๙๘๐ องค์
    ฝั่งตะกรุดตะกั่ว จัดสร้าง ๔,๗๐๐ องค์
    ฝั่งตะกรุดทองคำ จัดสร้าง ๑๐๘ องค์
.
สมุยนาเทียน สมุยนาเทียน พระกริ่ง พระกริ่ง
เหรียญพรหม รุ่นสมุยนาเทียน (รุ่น ๒)                    (พ.ศ.๒๕๕๓)
อาจารย์ติ๋วร่วมเสก
จำนวนจัดสร้าง -
พระกริ่งใหญ่ฉลองอายุ
อาจารย์ติ๋วจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง-
กริ่งวิมลญาณอุดม กริ่งวิมลญาณอุดม ผ้ายันต์พรหมสี่หน้า ผ้ายันต์พรหมสี่หน้า
กริ่งพระครูวิมลญาณอุดม                                     (พ.ศ.๒๕๕๓)
ลูกศิษย์ขออาจารย์จัดสร้าง
(แจกในงานประกวดพระเครื่องที่ลพบุรี)
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)
ผ้าเช็ดหน้า / ผ้ายันต์พรหม                                   (พ.ศ.๒๕๕๓)
อาจารย์จัดสร้าง
(แจกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่)
จำนวนจัดสร้าง -
พระพุทธสามัคคี พระพุทธสามัคคี ลป.สี ลป.สี
พระพุทธสามัคคี                                                  (พ.ศ.๒๕๕๓)
ลูกศิษย์ขออาจารย์จัดสร้าง
(แจกในงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่)
จำนวนจัดสร้าง -
ล๊อกเกตหลวงปู่สี
ลูกศิษย์ขออาจารย์ติ๋วจัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
                    ล๊อกเกต ๒๔ องค์
พรหมอาร์ม พรหมอาร์ม ล๊อกเกตพระพรหม ล๊อกเกตพระพรหม
พระพรหมอาร์ม                                                  (พ.ศ.๒๕๕๔)
พระมหาวีรธรรม ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง (โค้ดพร้อมหมายเลข)
     เนื้อทองคำ ๙๙ เหรียญ      เนื้อนาคหน้ากากทอง ๕๐ เหรียญ
     เนื้อเงินหน้าทอง ๔๕๐ เหรียญ  เนื้อนวะหน้าทอง ๔๕๐ เหรียญ
     เนื้อเงิน ๒๐๐๐ เหรียญ           เหรียญหล่อ ๑๓๑ เหรียญ
ล๊อกเกตพระพรหม                                              (พ.ศ.๒๕๕๔)
ครูจิ๊บ ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
          ฉากเขียวหลังทองคำ ขนาดใหญ่ ๓๐ องค์
          ฉากเขียวหลังทองคำ ขนาดเล็ก ๓๐ องค์
          ฉากเหลือง หลังพรหม หลังเรียบ -
ล๊อกเกตพระพรหม ล๊อกเกตพระพรหม กริ่งน้ำท่วม กริ่งน้ำท่วม
ล๊อกเกตพระพรหม                                              (พ.ศ.๒๕๕๔)
ครูจิ๊บ ขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง
             ฉากน้ำเงินหลังนวโลหะ ขนาดใหญ่ ๕๐๐ -
             ฉากน้ำเงินหลังนวโลหะ ขนาดเล็ก ๕๐๐ -
กริ่งน้ำท่วม นวะก้นเงิน                                        (พ.ศ.๒๕๕๕)
มหาแจ๊คขออาจารย์จัดสร้าง
จำนวนจัดสร้าง (ไม่ทราบ)

.
งานบริการ
  ทำป้าย/งานรับเหมา
  รถยนต์เช่า/ขนย้ายของ
  เต้นท์รถยนต์
  อู่ซ่อมรถมาตรฐาน
  ร้านอาหารอร่อย
  สัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์

.
 
 
 
                                               Page: 1 2 3 4 5                                                                                                                                               Back

Home | Contact Us | Copyright© 2007-2013 www.phangpra.com All rights reserved