banner
 
 
พระพุทธเมตตาสามัคคี
พระพุทธเมตตาสามัคคี
 
 
ตัวอย่างรูปภาพพระพุทธเมตตาสามัคคี
 
     
 
 ภาพตัวอย่าง พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาสามัคคี วัดยานนาวา
 
 
ภาพตัวอย่าง
หลวงพ่อเกิด
มหาสุรศักดิ์
 
ภาพพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดยานนาวา
อาจารย์ติ๋ว
หลวงพ่อหล่ำ
ภาพตัวอย่าง
คณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาสามัคคี
ภาพตัวอย่าง
ภาพตัวอย่าง
คณาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธเมตตาสามัคคี
พระพุทธเมตตาสามัคคี
      พระพุทธเมตตาสามัคคีได้ถูกจัดสร้างอย่างพิถีพิถัน โดยนายธีระ จันทรรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อแจกแก่ลูกน้องและคนสนิทรักใคร่ และส่วนที่เหลือได้ออกให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธเมตตาสามัคคีได้เช่าหาบูชา
โดยได้ท่านพระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติ๋ว) และพระมหาวีรธรรมช่วยเหลือจนแล้วเสร็จ

จำนวนการจัดสร้าง
บรรจุตะกรุดทองคำ ๑๐๘ องค์                    บรรจุตะกรุดเงิน ๙๙๙ องค์
บรรจุตะกรุดดีบุก ๙,๙๙๙ องค์                    บรรจุตะกรุดตะกั่ว ๙๙,๙๙๙ องค์
ลูกอม ๑๐,๒๙๑ ลูก

มวลสาร
ผงจิตรลดาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร
มวลสารส่วนพระองค์จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร
ดอกไม้บูชาพระ  ใบกล้วยเครืองาม
ผงวิเศษ ๑๐๘ จากพระอาจารย์ติ๋ว  ดินกากยายักษ์  เศษสายคาดตะกรุดเก่า
สายสิญจน์จากพิธีปลุกเสกพระต่างๆ  คดเข้าเปลือก  แร่เหล็กไหลตาแรด
ผงใบสหรีพันต้น ผงว่านมหามงคล และผงไม้หมามงคลทุกชนิด
ผงราหู ผงกะลาตาเดียว ผงสุริยันจันทรา ทำมาจากกะลาตาเดียว จำนวน ๒,๐๐๐ ลูก
มวลสารดินสิบนคร  กาฝากมะขาม กาฝากมะยม ต้นพญารากดำ
พระขุนแผนหัก หลวงปู่ทวด (ตอกโค้ด คูณ) หัก
น้ำจากแม่น้ำสำคัญทั่วประเทศไทย น้ำมนต์จากวัดต่างๆ ทุกจังหวัด น้ำศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่สำคัญทั่วประเทศ
น้ำผึ้งแท้จากทุกจังหวัด
ดินต่างๆ ได้แก่ ดิน ๗ โป่ง ดิน ๗ ป่า ดิน ๗ ท่าน้ำ ดิน ๗ สระน้ำ ดิน ๗ หลักเมือง
ผงอิทธิเจ ผงปถมัง ผงตรีนิสิงเห ผงหมาราช ผงอิติปิโสรัตนมาลา ผงเกราะเพชร ผงพระเจ้าสิบหกพระองค์ ผงปถมังพระเจ้าตรึง
ไตรภพ ผงโสฬสมหามงคล  ผงพุทธคุณ ผงวาสนาจินดามณี
มวลสารจากพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ ดอกไม้ไหว้พระจากทั่วประเทศ น้ำมนต์จากทั่วประเทศ แผ่นทองที่ปิดรอบองค์พระพุทธรูป
สำคัญๆ ทั่วประเทศ ผงธูปจากสถานที่ และวัดต่างๆ ที่สำคัญทั่วประเทศ ว่านยาต่างๆ จากทั่วประเทศ พระแตกหักและแร่ต่างๆ
จากทั่วประเทศ ฯลฯ

การปลุกเสกตะกรุดสาลิกาที่ใช้บรรจุในองค์พระ (ทุกองค์)
     ได้มีการนำตะกรุดที่จารไว้แล้วทุกดอกเข้าพิธีพุทธาภิเษกในวาระต่างๆ หลายครั้ง

ครั้งที่ ๑ พิธีพุทธาภิเษก ณ วังหน้า กรุงเทพ
รายนามเกจิอาจารย์
พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์
พระอาจารย์ชำนาญ วัดบางกุฎีทอง
หลวงพ่อหวาน วัดสะบ้าย้อย

ครั้งที่ ๒ พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง
รายนามเกจิอาจารย์
พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์                                     พระอาจารย์ชำนาญ วัดบางกุฎีทอง
หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว                                             หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน
หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน                                          หลวงพ่อทองยิบ วัดบ้านกลาง
หลวงพ่อฉลวย วัดชีป่าสิตตาราม                                    หลวงพ่อทองหล่อ วัดพรหมรังสี
หลวงพ่อสม วัดโพธิ์ทอง                                                หลวงพ่อบุญมี วัดม่วงคัน

ครั้งที่ ๓ พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดเสมียนนารี
รายนามเกจิอาจารย์
พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์                                       พระอาจารย์ชำนาญ วัดบางกุฎีทอง
หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว                                               หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน
หลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน                                            หลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง
หลวงพ่อรวย วัดตะโก                                                     หลวงพ่อแขก วัดสุนทรประดิษฐ์
หลวงพ่อสะอาด วัดเขาแก้ว                                             หลวงพ่อจ้อย วัดโนนไทย
ครูบากฤษณะ วัดป่าสาลวัน                                              หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้
หลวงพ่อแม้น วัดหน้าต่างนอก                                          หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร

ครั้งที่ ๔  พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดบรมนิวาส
รายนามเกจิอาจารย์
พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์
พ่อท่านสูติ วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร
หลวงพ่อสืบ วัดสิงห์

ครั้งที่ ๕ พิธีพุทธาภิเษก ณ วัดไชโย จังหวัดอ่างทอง
รายนามเกจิอาจารย์
พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์                                        หลวงพ่อวิน  วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว                                                หลวงพ่อพูน วัดบ้านแพน
หลวงพ่อวิชัย วัดถ้ำผาจม                                                 หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม
หลวงพ่อพรหมา วัดยานนาวา                                            หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์
หลวงพ่อสม วัดโพธิ์ทอง                                                    หลวงพ่อเกลี้ยง วัดเนินสุทธาวาส
หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม                                           หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม
หลวงพ่อจ้อย วัดหนองน้ำเขียว                                           หลวงพ่อผล วัดอินทราราม
หลวงพ่อรวย วัดตะโก                                                       พ่อท่านหรีด วัดป่าโมกข์
หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ                                                พ่อท่านสูติ วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
หลวงพ่อแวว วัดพนัญเชิง                                                   พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่
พระอาจารย์พนม วัดยางน้อย                                            หลวงพ่อทองหยิบ วัดบ้านกลาง

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๑ ณ วิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
รายนามเกจิอาจารย์
พ่อท่านนวล วัดไสหร้า                                                    พ่อท่านสูติ วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์
หลวงพ่อหวาน วัดสะบ้าย้อย                                             พ่อท่านแปลก วัดปากปรน
หลวงพ่อบุญมา วัดถ้ำโพงพาง                                          พ่อท่านจวน วัดยางแดง
หลวงพ่อวงศ์ วัดประชาวงศาราม                                      พระอาจารย์ไพสิฐ สำนักสงฆ์วิเวกสามแก้ว
หลวงพ่อชม วัดโพธิ์เสด็จ

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๒ ณ มณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
รายนามเกจิอาจารย์
หลวงพ่อทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร               หลวงพ่อไพบูลย์  วัดอนาลโยทิพยาราม
หลวงพ่อฤทธิรงค์ วัดป่าดาราภิรมย์                             ครูบาสิทธิ วัดปางต้นเดื่อ
ครูบาจันทะรังสี วัดกู่เต้า                                            ครูบาอินตา วัดศาลา
หลวงพ่อผ่อง วัดพรหมยาม                                        หลวงปู่ทองดี วัดใหม่ปลายห้วย
หลวงปู่แปลก วัดใหม่ทรายมูล

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๓ ณ วัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
รายนามเกจิอาจารย์ปลุกเสกเดี่ยว
หลวงพ่อเมือง วัดป่ามัชฌิมาวาส

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๔ ณ อุโบสถวัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
รายนามเกจิอาจารย์
หลวงปู่คำบุ วัดกุดชุมภู                                          หลวงปู่บุญทัน  วัดเจียงฮี
หลวงปู่บุญมี วัดถ้ำเต่า                                           พระศาสนดิลก วัดป่าสุทธาวาส
หลวงพ่อหนูอินทร์ วัดป่าพุทธมงคล                          พระอาจารย์สุธรรม วัดป่าหนองไผ่
พระอาจารย์เคน วัดป่าหนองหว้า                              พระพรมมินทร์ วัดถ้ำยาว
พระมหาจักวรยุทธ วัดป่าโนนขุมเงิน

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๕ ณ วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
รายนามเกจิอาจารย์ปลุกเสกเดี่ยว
หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๖ ณ วัดบางกระเบา จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
รายนามเกจิอาจารย์
หลวงพ่อจ้อย วัดหนองน้ำเขียว                                 หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร
หลวงพ่อแจ่ม วัดสำเภาทอง                                     หลวงพ่อเขียน วัดกระทิง
พระราชภัทรธาดา วัดบางกระเบา                             หลวงพ่อชาญ วัดบางบ่อ
หลวงพ่อทอง วัดไร่กล้วย                                          หลวงพ่อทิน วัดธรรมสถิต
พระอาจารย์นิยม สำนักสงฆ์บึงสัมฤทธิ์

พุทธาภิเษกครั้งที่ ๗ ณ วัดยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
รายนามเกจิอาจารย์
หลวงพ่อสนธิ์ วัดพุทธบูชา                                       หลวงพ่อพรหมมา วัดยานนาวา
หลวงพ่อหล่ำ วัดสามัคคีธรรม                                  หลวงพ่อสม วัดโพธิ์ทอง
หลวงพ่อเฉลิม วัดพระญาติ                                     หลวงพ่อเกิด วัดโพธิ์แทน
พระอาจารย์ชำนาญ วัดบางกุฎีทอง                          พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่
พระอาจารย์ติ๋ว วัดมณีชลขัณฑ์

Copyright© 2007-2011 www.phangpra.com
All rights reserved